Voimassa olevat yleiskaavat

Lepsämän osayleiskaava

Lepsämän osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 23.06.2010 (§ 49). Korkein hallinto-oikeus on hylännyt osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset 11.12.2012. Lepsämän osayleiskaava on tullut voimaan kuulutuksella 07.01.2013.

Lepsämän osayleiskaava-alueen rajaus. Taustakartta: Maanmittauslaitos.

Hyväksytyn osayleiskaavan materiaali