Voimassa olevat yleiskaavat

Vantaanjoen osayleiskaava

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi Vantaanjoen osayleiskaavan 18.06.2003. Kaava tuli voimaan 14.8.2003.

Vantaanjoen osayleiskaava-alueen rajaus. Taustakartta: Maanmittauslaitos.

Hyväksytyn osayleiskaavan materiaali