Soveltava liikunta

Soveltavalla liikunnalla tarkoitamme sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden tai  muun toimintakyvyn heikkenemisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Ohjattua toimintaa ryhmille järjestää kunnan liikuntapalvelujen lisäksi myös kunnan fysioterapia, yksityiset fysikaaliset hoitolaitokset, Nurmijärven opisto sekä eri paikalliset yhdistykset.

 

Opastusta sovellettujen liikuntaryhmien liikunnan aloittamiseen ja harrastusmahdollisuuksiin

  • kysyä tarkemmin sinua kiinnostavista liikuntapalveluista, kunnan ylläpitämistä liikuntapaikoista ja soveltaville ryhmille tarkoitetusta yhdistysten liikuntatoiminnasta
  • tehdä ehdotuksia soveltavien ryhmien liikuntapalveluiden ja -paikkojen kehittämiseksi
  • saada henkilökohtaista liikkumisneuvontaa omiin lähtökohtiisi sopivista liikuntamuodoista ja liikunnan harrastamisen määristä

Lisätietoja soveltavasta liikunnasta:

Petra Kela
liikuntasuunnittelija
Puh. 040 317 2046

  

 

Jonna Suonio
Liikuntasuunnittelija
Puh. 0403172048