Liikunta ja ulkoilu

Ikäihmisten liikunta

Kuntosaliohjaus
Kuntosaliohjaus

Ikääntyessä säännöllisen liikunnan merkitys korostuu. Liikunta ei estä vanhenemista, mutta sillä voidaan mm. edistää aktiivista ikääntymistä, terveyttä, osallisuutta ja itsenäisyyttä. Ikäihmisten kurssit on suunniteltu tukemaan ja kehittämään seniori-ikäisten liikunta-ja toimintakykyä sekä vastaamaan erityisesti ikääntyneiden terveysliikunnan tarpeisiin.

Liikuntapalvelut toimii yhteistyössä kunnan terveys- ja vanhuspalveluiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten sekä vapaaehtoisten kanssa.

Ikäihmisten liikuntapalvelut on tarkoitettu yli 60-vuotiaille.

Lisätietoa ikäihmisille suunnatuista liikuntaryhmistä vasemmalla olevien linkkien kautta, joista löytyvät myös Ilmoittautumislinkit.