Liikunta ja ulkoilu

Avustukset

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut vastaa liikunnan toiminta- ja tila-avustusten sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustuksien jakamisesta.

Nurmijärven kunnanvaltuusto myöntää hyvinvointilautakunnalle vuosittain määrärahan Nurmijärvellä toimintaa järjestävien hyvinvointia ja terveyttä edistävien järjestöjen ja toimintaryhmien sekä Nurmijärvellä toimintaa järjestävien liikuntayhdistysten tukemiseen.

  • Hyvinvointia- ja tervettä edistävien avustusten määräraha on 48 600 euroa
  • Liikunta-avustusten määräraha on
    a) toiminta-avustus 133 200 euroa
    b) tila-avustus 63 000 euroa

Vuoden 2024 avustukset ovat haettavissa ajalla 11.3.-31.3.2024 klo 24.00 mennessä sähköisesti Solmu-järjestelmän kautta. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Solmu-järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän käyttäjäksi.
Linkki hakemukseen aukeaa vasta kun avustukset on julistettu haettavaksi.
Hakemukseen tulee liittää avustushakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä liikuntayhdistyksille myönnettävien avustusten myöntämisen periaatteita päivitettiin hyvinvointilautakunnan kokouksessa 23.01.2024 § 4.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävien yhdistyksen lähettämästä toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä haettavan avustuksen käyttötarkoitus. Avustuksella tuetaan säännöllistä toimintaa, joka tukee määriteltyjä tavoitteita. Hakemuksessa tulee myös ilmetä yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt ja heidän yhteystietonsa.

Liikuntayhdistysten on toimintasuunnitelmassaan on tuotava esille haettavan avustuksen käyttötarkoitus. Lisäksi avustusten hakijat vastaavat siitä, että avustuslomakkeeseen on kirjattu liikuntaseuran toiminnasta vastaavien, nimenkirjoitusoikeudellisten henkilöiden yhteystiedot.

LIIKUNTAJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET 

Avustuksia myönnetään Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta. Avustuksia myönnetään hyvinvointilautakunnan kokouksen 23.01.2024 § 4 hyväksymien periaatteiden mukaisesti toiminta- ja tila-avustuksina. Määräraha vuonna 2024 on yhteensä 196 200 euroa. Tila-avustuksen osuus on noin 10 % hyväksyttävistä tilakustannuksista. Tila-avustusta myönnetään jäähallin, lämmitettävän tekonurmikentän, Arkadia-hallin ja kunnan ulkopuolisten liikuntatilojen vuokriin. 

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT AVUSTUKSET

Avustuksia myönnetään hyvinvointilautakunnan kokouksen 23.1.2024 § 3 hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Määräraha vuonna 2024 on 48 600 euroa.

Avustuksilla edistetään eri-ikäisten nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja järjestöille. Myönnettävällä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 50 %. Avustusta ei myönnetä sellaiseen avustuslajiin, jota avustetaan kunnan toisesta avustuslajista. Avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus.


Liikunta järjestöjen ja hyvinvoinnin & terveyden edistämisen avustuksiin liittyvissä asioissa sinua palvelee: