Liikunta ja ulkoilu

Avustukset

Liikunnan toiminta-avustukset

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan myöntämät avustukset Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta, on yksi tapa edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Avustuksia haetaan 13.3- 31.3.2023.
Hakemus tehdään sähköisesti Solmu-järjestelmän kautta. Solmu-järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän käyttäjäksi.
Linkki hakemukseen aukeaa vasta kun avustukset on julistettu haettavaksi.

Avustus myönnetään ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan ja hakijan tulee täyttää kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaiset kriteerit. Kriteerit löytyvät PDF –tiedostoina tältä sivulta.

Urheiluseurojen avustuksiin liittyvissä asioissa sinua palvelee: