Liikunta ja ulkoilu

Avustukset

Liikunnan toiminta-avustukset

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan myöntämät avustukset Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta, on yksi tapa edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Avustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna aikana.
Hakemus tehdään sähköisesti Solmu järjestelmän kautta.
Avustushakemukset ovat nähtävillä hakuaikana ja sähköinen hakemus on tuolloin täydennettävissä. Linkki hakemukseen aukeaa vasta kun avustukset on julistettu haettavaksi. Yleensä noin kolme viikkoa ennen hakuajan päättymistä.

Avustus myönnetään ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan ja hakijan tulee täyttää kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaiset kriteerit. Kriteerit löytyvät PDF –tiedostoina tältä sivulta.

HUOM!
Urheiluseurat ja avustuksia hakevat


Tiedoksi, ettei koronavirus vaikuta mitenkään urheiluseurojen kunnan avustusten hakuun.
Hakuaika on14.3- 31.3 ja haku tehdään sähköisesti Solmu asiointipalvelun kautta.

Jos teillä on koronaviruksen takia vaikeuksia pitää vuosikokousta, niin laittakaa kuitenkin avustukseen tuloslaskelma ja tase ym. muut avustussäännön mukaiset tiedot, koska niidenhän kuitenkin pitää olla jo tässä vaiheessa kunnossa, jos teidän tilikausi on loppunut vuoden 2019 lopussa.

Ja niiden seurojen osalta joilla tilikausi ei ole kalenterivuosi asiakirjat toimitetaan edellisen tilikauden mukaisesti.
Vuosikokouksen pöytäkirjanote ja hyväksytty tilintarkastuskertomus on sitten mahdollista toimittaa kuntaan jälkikäteen kun vuosikokous on pidetty.

Urheiluseurojen avustuksiin liittyvissä asioissa sinua palvelee: