Liikunta ja ulkoilu

Avustukset

Liikunnan toiminta-avustukset

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan myöntämät avustukset Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta, on yksi tapa edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Avustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna aikana.
Hakemus tehdään sähköisesti Solmu järjestelmän kautta.
Avustushakemukset ovat nähtävillä hakuaikana ja sähköinen hakemus on tuolloin täydennettävissä. Linkki hakemukseen aukeaa vasta kun avustukset on julistettu haettavaksi. Yleensä noin kolme viikkoa ennen hakuajan päättymistä.

Avustus myönnetään ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan ja hakijan tulee täyttää kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaiset kriteerit. Kriteerit löytyvät PDF –tiedostoina tältä sivulta.

Urheiluseurojen avustuksiin liittyvissä asioissa sinua palvelee:

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?