Ajankohtaista

Ilmastotyö, Joukkoliikenne, Katu- ja tiesuunnitelmat, Liikenne, Liikunta, Viestintä

Kestävyysloikka: Voiko landella liikkua ympäristöystävällisesti? Nurmijärven kunta tarjoaa siihen mahdollisuuksia

21.2.2024

Nurmijärvi on asukasluvultaan Suomen suurin kunta, asukkaita kunnassa on lähes 45 000. Nurmijärvellä on kolme suurempaa taajamaa, Klaukkala, Rajamäki ja Kirkonkylä, sekä lukuisia pieniä kyliä ympäri kuntaa. Välimatkat ovat pitkiä pinta-alaltaan 367,26 km² -kokoisessa kunnassa, ja useimmissa kotitalouksissa onkin auto. Kunta on tarttunut härkää sarvista, ja tarjonnut monenlaisilla toimilla kuntalaisten autoilulle vaihtoehtoisia, ympäristöystävällisempiä tapoja liikkua. Eri puolille kuntaa on rakennettu liityntäpysäköintipaikkoja polkupyörille, jalankulku- ja pyöräteitä sekä tuettu ja kehitetty joukkoliikennettä yhdessä liikennöitsijän kanssa.

Pyöräpysäköintipaikkoja linja-autoasemille

Nurmijärven kaikkien kolmen taajaman linja-autoasemalle on tehty yli sata liityntäpysäköintipaikkaa polkupyörille. Klaukkalan Viirinlaakson matkakeskuksen yhteyteen on tehty 112 runkolukittavaa pyöräpysäköintipaikkaa, jotka sijaitsevat pääasiassa katoksen alla bussilaitureiden läheisyydessä.

Nurmijärven Kirkonkylän linja-autoaseman läheisyyteen on tehty uusia pyöräpysäköintipaikkoja syksyllä 2023. Rajamäen linja-autoaseman parantamisen yhteydessä tehtiin aseman läheisyyteen myös pyöräpysäköintipaikkoja viime vuonna. Nopeasti ilmeni, että kapasiteettia Rajamäellä on liian vähän. Lisää paikkoja pyritään rakentamaan vuoden 2024 aikana.

Kunta tukee joukkoliikennettä – uusilla lipputuotteilla houkutellaan kuntalaisia

Nurmijärven joukkoliikenne on järjestetty alueellisella käyttöoikeussopimuksella, mikä takaa liikennöitsijälle yksinoikeuden liikennöintiin määritellylle alueelle. Tilaajat ovat määritelleet sopimuksen palvelutason, jonka pohjalta liikennöitsijä on suunnitellut linjaston. Nurmijärven kunta maksaa joukkoliikenteestä yli 3 miljoonaa euroa vuosittain.

Nurmijärvi ei kuulu HSL-alueeseen, vaan on yksi HSL kehyskunnista. HSL-kausiliput (voimassa 14–360 vrk ja matkustusoikeus on rajaton) ovat HSL kuntien ja kehyskuntien asukkaille samanhintaisia. Kunta tukee rahallisesti kuntalaisten ostamia HSL-kausilippuja.

”Lisäksi tuemme taloudellisesti nuorten 10 kerran sarjalippua välillä Nurmijärvi-Helsinki. Kunnalla on tällä hetkellä kokeilussa myös uusi yhdistelmälippu, johon kuuluu kunnan sisäinen joukkoliikennelippu ja pääsymaksu Rajamäen uimahalliin”, kertoo liikenneinsinööri Jenny Rantamölö.

”Olemme lisäksi toteuttaneet varsin mittavia liityntäpysäköintialueita autoille mm. Viirinlaaksoon Klaukkalaan ja Nurmijärven Kirkonkylälle urheilupuiston läheisyyteen”, Rantamölö lisää.

Uusia jalankulku- ja pyöräteitä

Klaukkalan taajama on asukasluvultaan suurin Nurmijärven kunnan taajamista, alueella asuu noin 18 000 asukasta. Taajaman läpi kulkee Klaukkalantie, ja sen pyörätiehankkeessa rakennettiin 3,8 kilometriä uutta jalankulku- ja pyörätietä Klaukkalantien varteen Kirkkotien ja Klaukkalan kehätien välille. Hankkeen yhteydessä parannettiin linja-autopysäkkejä lisäämällä katoksia ja rakentamalla runkolukittavaa pyöräpysäköintiä sekä rakennettiin myös energiaystävällinen valaistus koko osuudelle.

Klaukkalantielle toteutettu jalankulku- ja pyörätie liittyy Lopentielle (Mt 132) yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa rakennettavaan jalankulku- ja pyörätiehen. Maantieosuuden jalankulku- ja pyörätien pituus on 3,7 km, ja osa siitä on jo otettu käyttöön. Kokonaan valmis se on kesällä 2024.  Hankkeen yhteydessä rakennetaan mm. 2 uutta jalankulun ja pyöräilyn alikulkua, parannetaan linja-autopysäkkejä ja asennetaan runkolukittavia pyörätelineitä.

Kuntalaisia ja henkilöstöä aktivoidaan kampanjoilla

Kunta on ollut mukana aktiivisesti ympäristöystävälliseen liikkumiseen liittyvissä kansallisissa kampanjoissa, kuten pyöräilyviikko, liikkujan viikko ja kilometrikisa. Kampanja-aikoina kunnan markkinointiviestintää on kohdennettu sekä kuntalaisille että kunnan henkilöstölle.

Kunta haluaa olla pyöräilymyönteinen työnantaja, ja henkilöstöä on kannustettu pyöräilemään töihin, pyöräilyviikkoa on käytetty ponnahduslautana pyöräilyn ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi kunnan henkilöstöstä on kerätty vuosittain oma joukkue kisaamaan pyöräilyn kilometrikisassa.

”Kunnan omaa joukkuetta on hyödynnetty kuntalaisten haastamisessa mukaan kilometrikisaan viestimällä tästä kunnan eri viestintäkanavissa, erilaisille kohderyhmille. Pyöräilyviikon teemapäiviä on nostettu esiin erityisesti sosiaalisessa mediassa, ja järjestetty mm. kuva-aiheisia kilpailuja, tyyliin ”Ota kuva pyöräilyreittisi varrelta ja jaa se Instagramissa”. Kilpailujen palkinnot ovat myös olleet pyöräilyaiheisia, esimerkiksi viime vuonna pääpalkintona oli maastopyöräsafari neljälle henkilölle”, kertoo viestinnän asiantuntija Jaana Solin.

”Liikkujan viikolle olemme pyrkineet järjestämään tapahtuman, joka liittyy ilmastoystävälliseen liikkumiseen, mutta myös kunnan jonkin hankkeen valmistumiseen. Vuonna 2022 järjestettiin Klaukkalan pyörätien avajaiset, jossa oli pyöräilyaiheista leikkimielistä tekemistä koko perheelle. Viime vuonna oli linja-autoliikennöitsijä Korsisaaren kanssa yhteinen tempaus, kun uudistettu Rajamäen linja-autoasema avattiin”, Solin mainitsee.

Kestävyysloikka – vaikuttavien ratkaisujen tietopankki

Kestävyysloikka on Suomen ympäristökeskus Syken tarjoama ja ylläpitämä alusta.  

Palvelun tarkoituksena on koota edistykselliset käytännöt yhteen palveluun siten, että eri toimijoiden ei tarvitsisi käyttää resursseja omien erillispalveluidensa rakentamiseen ja ylläpitoon.  

Palveluun halutaan vaikuttavia toimenpiteitä, jotka selkeästi edistävät ilmastonmuutoksen hillintää, kiertotaloutta ja luontokadon pysäyttämistä. 

Kestävyysloikan verkkosivut, https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/voiko-landella-liikkua-ymparistoystavallisesti-nurmijarven-kunta-tarjoaa-siihen-mahdollisuuksia/

 

Takaisin listaukseen