Ajankohtaista

Avustukset, Hyvinvointi, Kulttuuri, Lautakunnat, Liikunta, Yhdistykset

Hyvinvointilautakunnan avustukset vuoden 2024 toimintaan haettavissa 31.3. mennessä

14.3.2024

Nurmijärven hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia vuoden 2024 talousarvioon varatuista määrärahoista.

Avustusta haetaan sähköisesti Nurmijärven kunnan Solmu-verkkoasiointipalvelun kautta osoitteessa solmu.nurmijarvi.fi/avustukset. Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmun käyttäjäksi.

 Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti tuottaa vaikeuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä haettavan avustuksen yhteyshenkilöön. Hakuaikana annetaan opastusta ja tukea avustuslomakkeen täyttöön. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Kaikkiin avustuksiin sovelletaan Nurmijärven kunnanhallituksen 29.1.2018 § 25 päättämiä avustuksen myöntämisen periaatteita: Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleiset periaatteet. Tämän lisäksi on hyvinvointilautakunta erikseen määritellyt tarkemmat avustusten myöntämisperusteet, jotka on kuvattu kunkin avustuslajin kohdalla.

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT AVUSTUKSET

Avustuksia myönnetään hyvinvointilautakunnan kokouksen 23.1.2024 § 3 hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Määräraha vuonna 2024 on 48 600 euroa.

Avustuksilla edistetään eri-ikäisten nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja järjestöille. Myönnettävällä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 50 %. Avustusta ei myönnetä sellaiseen avustuslajiin, jota avustetaan kunnan toisesta avustuslajista. Avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus.

Hakuaika on 11.3.-31.3.2024. Hakemukseen tulee liittää avustushakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

Avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja säännöt löytyvät kunnan verkkosivuilta

osoitteesta: www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/hyvinvointipalvelut/hyvinvoinnin-edistaminen/avustukset-hyvinvoinnin-edistamiseen/

 

Lisätietoja antaa liikunta- ja hyvinvointipäällikkö, puh. 040 317 2050.

LIIKUNTAYHDISTYKSILLE MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET

Avustuksia myönnetään Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta. Avustuksia myönnetään hyvinvointilautakunnan kokouksen 23.01.2024 § 4 hyväksymien periaatteiden mukaisesti toiminta- ja tila-avustuksina. Määräraha vuonna 2024 on yhteensä 196 200 euroa. Tila-avustuksen osuus on noin 10 % hyväksyttävistä tilakustannuksista. Tila-avustusta myönnetään jäähallin, lämmitettävän tekonurmikentän, Arkadia-hallin ja kunnan ulkopuolisten liikuntatilojen vuokriin.

Hakuaika on 11.3.-31.3.2024. Hakemukseen tulee liittää avustushakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

Avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja säännöt löytyvät kunnan verkkosivuilta

osoitteesta:

www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/avustukset/

Lisätietoja antaa liikunta- ja hyvinvointipäällikkö, puh. 040 317 2050.

KULTTUURIAVUSTUKSET

Harkinnanvaraista avustusta myönnetään ensisijaisesti taide- ja kulttuuriyhdistysten järjestämälle toiminnalle, ammattitaiteilijoille ja ammattitaiteilijoista koostuville työryhmille.

Lisäksi kylä- ja asukasyhdistykset voivat hakea avustusta taide- ja kulttuuriohjelmaa sisältävien tapahtumien, sekä muun kulttuuritoiminnan järjestämiseen. Taide- tai kulttuurialan yhdistys voi hakea myös ohjaaja-avustusta ja vuokra-avustusta. Ammattitaiteilijat voivat hakea taiteilija-apurahaa ja 18–29-vuotiaat taiteenopiskelijat stipendiä. Avustusta voidaan myöntää kulttuuriavustussäännön mukaisesti myös yhdistyksille ja rajoitetusti yksityishenkilöille mm. kulttuuriperinnön vaalimiseen, siihen liittyvään tutkimukseen ja tapahtuman järjestämiseen. Hakijan pitää tarkistaa lisätiedot ja hakukelpoisuuteen liittyvät rajaukset voimassa olevasta kulttuuriavustussäännöstä.

Avustusmääräraha on 30 000 euroa. Avustus myönnetään hyvinvointilautakunnan 12.9.2023 § 53 hyväksymän kulttuuriavustussäännön mukaisesti. Avustus on luonteeltaan kohdeavustusta.

Yksityiskohtaiset tiedot avustuskriteereistä ja hakukelpoisuudesta saa

kulttuuriavustussäännöstä, johon hakijan tulee tutustua ennen hakemuksen tekemistä.

Kulttuuriavustussääntö löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta:

www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/kulttuuri-ja vapaa-aika/kulttuuri/avustukset/

Hakuaika on 11.3.-31.3.2024. Hakemukseen tulee liittää avustushakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

Lisätietoja antaa kulttuuripäällikkö, puh. 040 317 2506.

NUORISOYHDISTYKSILLE MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET

Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille hyvinvointilautakunnan 24.1.2023 § 5 hyväksymän nuorisoyhdistysten avustussäännön mukaisesti.

Toiminta-avustuksiin varattu määräraha on 24 000 euroa ja kohdeavustuksiin varattu määräraha on 4 500 euroa. Hakuaika on 11.3.-31.3.2024. Hakemukseen tulee liittää avustushakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

 Yksityiskohtaiset tiedot avustuskriteereistä ja hakukelpoisuudesta saa nuorisoyhdistysten avustussäännöstä, joka löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta:

www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/nuorena-nurmijarvella/vaikuta/nuorisojarjestot/nuorisojarjestojen-avustukset/

Lisätietoja antaa nuorisopäällikkö, puh. 040 317 2060.

Takaisin listaukseen