Parkkimäen ulkoilu- ja hiihtoreitit

Parkkimäen ulkoilureitit ja hiihtoladut lähtevät Kirkonkylän urheilukentältä. Parkkimäessä on lumitilanteesta riippuen latuyhteys Alhonniittuun ja Kirkonkylän päiväkodin kentälle.

Parkkimäen kartta