Teemasivut

Tervetuloa NUUKA-sivulle!

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja ilman korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi on ajautumassa kriisikunnaksi. Nurmijärven kasvu luo omat erityispiirteensä talouden sopeuttamistyöhön. Lisätietoa kunnan talouden tilannekuvasta voi lukea alasivulta. (päivitetty 24.1.2023)

Kunnan talous kestävälle kasvu-uralle

Nurmijärven kunnassa on aloittanut kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä tuoda esitys kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi toukokuuhun 2023 mennessä. Työn tavoitteena on saattaa kunnan talous kestävälle kasvu-uralle.

Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman päivittämisen aikataulu (24.1.2023). Avaa isompi versio >>

Poliittisen ohjausryhmän linjauksia

Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 10.12. 2022 poliittinen ohjausryhmä sopi pelisäännöistä ja sitoutui 9 miljoonaan euron sopeutustarpeeseen. Toisessa kokouksessaan maanantaina 23.1.2023 poliittinen ohjausryhmä linjasi, että kunnan taloutta tarkastellaan neljän kokonaisuuden näkökulmasta. Jokaiselle teemalle perustetaan oma kunnan työntekijöistä koostuva poikkihallinnollinen työryhmä, jonka työtä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Työryhmät laativat esitykset ohjausryhmälle huhtikuun 2023 alkuun mennessä.

Avointa viestintää työn etenemisestä

Poliittinen ohjausryhmä on linjannut, että poliittisen ohjausryhmän valmistelusta tiedotetaan avoimesti kunnan työntekijöitä, päättäjiä ja kuntalaisia. Poliittisen ohjausryhmän asettamat työryhmät osallistavat omassa valmistelussaan kunnan työntekijöitä. Ohjausryhmän kokouksista viestitään avoimesti jokaisen kokouksen jälkeen.

Ulkopuolinen konsultti FCG on selvittänyt kunnan talouden nykytila-analyysia ja asiaa on esitelty kunnan esihenkilöille sekä kunnanvaltuutetuille kyselytunnilla 6.2.

Kaikille kunnan työntekijöille teetetään erillinen kysely talouden sopeuttamisesta. Kysely aukaistiin tammikuussa ja se on auki 17.2. saakka. Kyselyn tulokset tuodaan poliittiselle ohjausryhmälle sekä työryhmille.

Tarkempaa aikataulua työn etenemisestä ylläpidetään näillä teemasivulla. Tarkempaa tietoa kestävän talouden työstä löytyy alasivulta.

Poliittisen ohjausryhmän tiedotteet: