Teemasivut

Tervetuloa NUUKA-sivulle!

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja ilman korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi on ajautumassa kriisikunnaksi. Nurmijärven kasvu luo omat erityispiirteensä talouden sopeuttamistyöhön. Lisätietoa kunnan talouden tilannekuvasta voi lukea alasivulta. (päivitetty 24.1.2023)

Kunnan talous kestävälle kasvu-uralle

Nurmijärven kunnassa on aloittanut kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä tuoda esitys kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi toukokuuhun 2023 mennessä. Työn tavoitteena on saattaa kunnan talous kestävälle kasvu-uralle.

Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman päivittämisen aikataulu (24.1.2023). Avaa isompi versio >>

Poliittisen ohjausryhmän linjauksia

Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 10.12. 2022 poliittinen ohjausryhmä sopi pelisäännöistä ja sitoutui 9 miljoonaan euron sopeutustarpeeseen. Toisessa kokouksessaan maanantaina 23.1.2023 poliittinen ohjausryhmä linjasi, että kunnan taloutta tarkastellaan neljän kokonaisuuden näkökulmasta. Jokaiselle teemalle perustetaan oma kunnan työntekijöistä koostuva poikkihallinnollinen työryhmä, jonka työtä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Työryhmät laativat esitykset ohjausryhmälle huhtikuun 2023 alkuun mennessä.

Avointa viestintää työn etenemisestä

Ohjausryhmän valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnan työntekijöitä, päättäjiä ja kuntalaisia. Poliittisen ohjausryhmän asettamat työryhmät osallistavat omassa valmistelussaan kunnan työntekijöitä. Lisäksi kaikille kunnan työntekijöille teetetään erillinen kysely talouden sopeuttamisesta. Kysely avataan tammikuussa 2023. Ohjausryhmän kokouksista viestitään avoimesti jokaisen kokouksen jälkeen. Tarkempaa aikataulua työn etenemisestä ylläpidetään näillä teemasivulla. Tarkempaa tietoa kestävän talouden työstä löytyy alasivulta.

Poliittisen ohjausryhmän tiedotteet:

  • Poliittinen ohjausryhmä: Kunnan talouden sopeuttamista tarkastellaan neljän teeman kautta
    Kunnanvaltuuston nimeämä, kunnan talouden sopeuttamiseksi perustettu, poliittinen ohjausryhmä kokoontui toisen kerran maanantaina 23.1. Poliittinen ohjausryhmä linjasi neljä teemaa, joilla talouden sopeuttamista lähdetään edistämään. Jokaiselle teemalle perustetaan työryhmä, joka laati esityksen poliittiselle ohjausryhmälle huhtikuun alkuun mennessä.…
  • Poliittinen ohjausryhmä aloitti työnsä – tavoitteena saada Nurmijärven kasvu kestävälle uralle
    Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja ilman korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi on ajautumassa kriisikunnaksi. Nurmijärven kasvu luo omat erityispiirteensä talouden sopeuttamistyöhön. Kunnassa on aloittanut kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä tuoda esitys kunnan…
  • Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion vähäisin muutoksin
    Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025. Valtuusto hyväksyi myös osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2022 ja talousarviomuutokset kuluvan vuoden talousarvioon. Lisäksi valtuusto teki periaatepäätöksen Nurmijärven kestävän kasvun -ohjelman (NUUKA) päivittämisestä ja nimesi työlle poliittisen ohjausryhmän. ”Valtuusto…