Teemasivut

Tervetuloa NUUKA-sivulle!

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja ilman korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi on ajautumassa kriisikunnaksi. Nurmijärven kasvu luo omat erityispiirteensä talouden sopeuttamistyöhön. Lisätietoa kunnan talouden tilannekuvasta voi lukea alasivulta. (päivitetty 21.6.2023)

Kunnan talous kestävälle kasvu-uralle

Nurmijärven kunnassa toimi kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli tuoda esitys kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi toukokuuhun 2023 mennessä. Työn tavoitteena on saattaa kunnan talous kestävälle kasvu-uralle. Kunnanhallitus päätti ohjausryhmän esityksestä keskiviikkona 14.6. Kunnanvaltuusto päätti esityksestä 21.6.2023.

Tiedotustilaisuus esityksen sisällöstä järjestettiin kuntalaisille tiistaina 16.5. Urheilupuiston koululla. Tiedotustilaisuuden tallenne on katsottavissa tällä sivulla.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Kaavio

Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman päivittämisen aikataulu (24.4.2023). Avaa isompi versio >>

Kunnanvaltuuston päätös

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.6.2023 sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla. Valtuuston 21.6. hyväksymä Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma sisältää sekä säästötoimenpiteitä että rakenteellisia uudistuksia. Osa uudistuksista edellyttää huomattavia satsauksia kunnan peruspalveluihin, mutta toimenpiteillä on pitkällä aikavälillä taloutta tervehdyttävä vaikutus. Lisätietoa kunnanvaltuuston kokouksen kulusta voi lukea valtuustotiedotteesta 21.6.2023Katso myös valtuustokokouksen videotallenne.

Valtuusto linjasi muun muassa maksujen korottamisesta, kolmen päiväkodin perustamisesta ja yhdeksästä huonokuntoisesta varhaiskasvatuksen yksiköstä luopumisesta, Klaukkalan yhtenäiskoulun tarveselvityksen aloittamisesta, ruoka- ja siivouspalveluita tuottaman Aleksia-liikelaitoksen liiketoimintakaupan selvittämisestä ja alkuluokkapilotoinnin päättämisestä porrastetusti.

Sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua. Lue lisää päätöksen sisällöstä erillisestä tiedotteesta.

Poliittisen ohjausryhmän esitys

Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 10.12. 2022 poliittinen ohjausryhmä sopi pelisäännöistä ja sitoutui 9 miljoonaan euron sopeutustarpeeseen. Toisessa kokouksessaan maanantaina 23.1.2023 poliittinen ohjausryhmä linjasi, että kunnan taloutta tarkastellaan neljän kokonaisuuden näkökulmasta. Jokaiselle teemalle perustetaan oma kunnan työntekijöistä koostuva poikkihallinnollinen työryhmä, jonka työtä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Työryhmät laativat esitykset ohjausryhmälle huhtikuun 2023 alkuun mennessä. Poliittinen ohjausryhmä sai esityksensä valmiiksi maanantai-iltana 15.5.2023. Esityksen sisältö esiteltiin tiistaina 16.5.2023.

Ohjausryhmä esittää kaikkiaan 9 miljoonan euron sopeutuksia kunnan talouteen. Poliittisen ohjausryhmän esitys siirtyy päätöksentekoon kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon kesäkuussa 2023. Sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua >> Tutustu esityksen sisältöön.

Avointa viestintää työn etenemisestä

Poliittinen ohjausryhmä linjasi, että poliittisen ohjausryhmän valmistelusta tiedotetaan avoimesti kunnan työntekijöitä, päättäjiä ja kuntalaisia. Poliittisen ohjausryhmän asettamat työryhmät osallistivat omassa valmistelussaan kunnan työntekijöitä. Ohjausryhmän kokouksista viestittiin avoimesti jokaisen kokouksen jälkeen.

Ulkopuolinen konsultti FCG on selvittänyt kunnan talouden nykytila-analyysia ja asiaa on esitelty kunnan esihenkilöille sekä kunnanvaltuutetuille kyselytunnilla 6.2.

Kaikille kunnan työntekijöille teettettiin erillinen kysely talouden sopeuttamisesta. Kysely aukaistiin tammikuussa ja se oli auki 17.2. saakka. Kyselyn tulokset tuodaan poliittiselle ohjausryhmälle sekä työryhmille.

Kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävä esitys valmistui toukokuun puolivälissä. Tiedotustilaisuus esityksen sisällöstä järjestettiin kuntalaisille tiistaina 16.5. klo 18.00 Urheilupuiston koululla (Kisatie 2, 01800 Klaukkala). Tiedotustilaisuus oli katsottavissa myös suorana lähetyksenä. Tiedotustilaisuuden tallenteeseen voi tutustua ylempänä tällä sivulla. Kunnan työntekijöille järjestettiin oma tiedotustilaisuus 16.5.

Tiedotustilaisuuksien jälkeen työntekijöillä ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada vastauksia intra- ja verkkosivuilla. >> Tutustu kunnan kotisivujen Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivuun.

Tarkempaa aikataulua työn etenemisestä ylläpidetään näillä teemasivulla. Tarkempaa tietoa kestävän talouden työstä löytyy alasivulta.

Poliittisen ohjausryhmän tiedotteet: