Teemasivut

Tervetuloa NUUKA-sivulle!

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja ilman korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi on ajautumassa kriisikunnaksi. Nurmijärven kasvu luo omat erityispiirteensä talouden sopeuttamistyöhön. Lisätietoa kunnan talouden tilannekuvasta voi lukea alasivulta. (päivitetty 21.6.2023)

Kunnan talous kestävälle kasvu-uralle

Nurmijärven kunnassa toimi kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli tuoda esitys kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi toukokuuhun 2023 mennessä. Työn tavoitteena on saattaa kunnan talous kestävälle kasvu-uralle. Kunnanhallitus päätti ohjausryhmän esityksestä keskiviikkona 14.6. Kunnanvaltuusto päätti esityksestä 21.6.2023.

Tiedotustilaisuus esityksen sisällöstä järjestettiin kuntalaisille tiistaina 16.5. Urheilupuiston koululla. Tiedotustilaisuuden tallenne on katsottavissa tällä sivulla.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Kaavio

Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman päivittämisen aikataulu (24.4.2023). Avaa isompi versio >>

Kunnanvaltuuston päätös

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.6.2023 sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla. Valtuuston 21.6. hyväksymä Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma sisältää sekä säästötoimenpiteitä että rakenteellisia uudistuksia. Osa uudistuksista edellyttää huomattavia satsauksia kunnan peruspalveluihin, mutta toimenpiteillä on pitkällä aikavälillä taloutta tervehdyttävä vaikutus. Lisätietoa kunnanvaltuuston kokouksen kulusta voi lukea valtuustotiedotteesta 21.6.2023Katso myös valtuustokokouksen videotallenne.

Valtuusto linjasi muun muassa maksujen korottamisesta, kolmen päiväkodin perustamisesta ja yhdeksästä huonokuntoisesta varhaiskasvatuksen yksiköstä luopumisesta, Klaukkalan yhtenäiskoulun tarveselvityksen aloittamisesta, ruoka- ja siivouspalveluita tuottaman Aleksia-liikelaitoksen liiketoimintakaupan selvittämisestä ja alkuluokkapilotoinnin päättämisestä porrastetusti.

Sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua. Lue lisää päätöksen sisällöstä erillisestä tiedotteesta.

Poliittisen ohjausryhmän esitys

Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 10.12. 2022 poliittinen ohjausryhmä sopi pelisäännöistä ja sitoutui 9 miljoonaan euron sopeutustarpeeseen. Toisessa kokouksessaan maanantaina 23.1.2023 poliittinen ohjausryhmä linjasi, että kunnan taloutta tarkastellaan neljän kokonaisuuden näkökulmasta. Jokaiselle teemalle perustetaan oma kunnan työntekijöistä koostuva poikkihallinnollinen työryhmä, jonka työtä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Työryhmät laativat esitykset ohjausryhmälle huhtikuun 2023 alkuun mennessä. Poliittinen ohjausryhmä sai esityksensä valmiiksi maanantai-iltana 15.5.2023. Esityksen sisältö esiteltiin tiistaina 16.5.2023.

Ohjausryhmä esittää kaikkiaan 9 miljoonan euron sopeutuksia kunnan talouteen. Poliittisen ohjausryhmän esitys siirtyy päätöksentekoon kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon kesäkuussa 2023. Sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua >> Tutustu esityksen sisältöön.

Avointa viestintää työn etenemisestä

Poliittinen ohjausryhmä linjasi, että poliittisen ohjausryhmän valmistelusta tiedotetaan avoimesti kunnan työntekijöitä, päättäjiä ja kuntalaisia. Poliittisen ohjausryhmän asettamat työryhmät osallistivat omassa valmistelussaan kunnan työntekijöitä. Ohjausryhmän kokouksista viestittiin avoimesti jokaisen kokouksen jälkeen.

Ulkopuolinen konsultti FCG on selvittänyt kunnan talouden nykytila-analyysia ja asiaa on esitelty kunnan esihenkilöille sekä kunnanvaltuutetuille kyselytunnilla 6.2.

Kaikille kunnan työntekijöille teettettiin erillinen kysely talouden sopeuttamisesta. Kysely aukaistiin tammikuussa ja se oli auki 17.2. saakka. Kyselyn tulokset tuodaan poliittiselle ohjausryhmälle sekä työryhmille.

Kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävä esitys valmistui toukokuun puolivälissä. Tiedotustilaisuus esityksen sisällöstä järjestettiin kuntalaisille tiistaina 16.5. klo 18.00 Urheilupuiston koululla (Kisatie 2, 01800 Klaukkala). Tiedotustilaisuus oli katsottavissa myös suorana lähetyksenä. Tiedotustilaisuuden tallenteeseen voi tutustua ylempänä tällä sivulla. Kunnan työntekijöille järjestettiin oma tiedotustilaisuus 16.5.

Tiedotustilaisuuksien jälkeen työntekijöillä ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada vastauksia intra- ja verkkosivuilla. >> Tutustu kunnan kotisivujen Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivuun.

Tarkempaa aikataulua työn etenemisestä ylläpidetään näillä teemasivulla. Tarkempaa tietoa kestävän talouden työstä löytyy alasivulta.

Poliittisen ohjausryhmän tiedotteet:

 • Kunnanhallitus päätti palauttaa Klaukkalan minipalveluverkon valmisteluun – päätöksenteko siirtyy
  Kunnanhallitus käsitteli Klaukkalan minipalveluverkkoa kokouksessaan 4.3. Kunnanjohtajan esitys hallitukselle Klaukkalan minipalveluverkon toteutusvaihtoehdoksi oli elinkaarimallilla toteutettu vaihtoehto 2B. Toteutusvaihtoehtoja oli myös käsitelty aiemmin sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa ja lautakuntien esitykset kunnanhallitukselle erosivat toisistaan. Sivistyslautakunta esitti vaihtoehtoa…
 • Esitys sivistyslautakunnalle Klaukkalan minipalveluverkon ratkaisusta
  Klaukkalan minipalveluverkkotyö etenee kohti päätöksentekoa. Minipalveluverkkotyössä ratkaistaan osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista. Klaukkalan minipalveluverkko etenee sivistyslautakunnan käsittelyyn ensi viikolla 25.1.2024 ja sen jälkeen tekniseen lautakuntaan helmikuussa. Valtuuston päätettäväksi palveluverkon ratkaisut tulevat tämän…
 • Klaukkalan minipalveluverkon päätöksenteon tarkentunut aikataulu
  Klaukkalan minipalveluverkkoon liittyvät ratkaisut ovat tulossa päätöksentekoon kevättalvella 2024. Palveluverkkotyössä ratkaistaan osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista ja päätökset koskettavat Klaukkalan alueella Urheilupuiston-, Klaukkalan-, Syrjälän-, Isoniitun- ja Vendlaskolanin kouluja sekä Aitohelmen-, Syrjälän-, Ylitilantien-,…
 • Valtuusto päätti ensi vuoden talousarviosta – uusi veroprosentti 7,5 %
  Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026. Valtuusto hyväksyi myös osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2023 ja talousarviomuutokset kuluvan vuoden talousarvioon. Lisäksi valtuusto päätti veronkorotuksesta, päivitti Nurmijärven kestävän kasvun -ohjelman (NUUKA) ja päätti alkuluokkatoiminnasta luopumisesta.   Nurmijärven kunta…
 • Valtuusto päättää 15.11. ensi vuoden talousarviosta ja veroprosentista – esillä myös alkuluokan tulevaisuus
  Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous pidetään 15.11.2023 klo 13 alkaen kunnanviraston valtuustosalissa (Keskustie 2B, 01900 Nurmijärvi). >> Kokous on myös katsottavissa suorana lähetyksenä kunnan kotisivuilla. Valtuusto päättää kokouksessaan kunnan ensi vuoden talousarviosta, kunnallisveroprosentista ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman…
 • NUUKA-ohjelma etenee valtuustoon
  Nurmijärven kunnanvaltuuston nimittämä poliittinen ohjausryhmä esitti kunnanhallitukselle 917 000 euron lisäsopeutuksia kunnan talouteen. Toimenpiteet eivät sisällä lomautuksia tai suoria irtisanomisia. Mikäli sopeutusohjelmasta päätetään poliittisen ohjausryhmän esityksen mukaisesti, tulee ohjelman täytäntöönpanolla olemaan henkilöstövaikutuksia. Kunnanhallitus päätti osaltaan Nurmijärven…
 • Poliittinen ohjausryhmä esittää 917 000 euron NUUKA-lisäsopeutuksia
  Poliittinen ohjausryhmä esittää kunnanhallitukselle 917 000 euron lisäsopeutuksia kunnan talouteen. Toimenpiteet eivät sisällä lomautuksia tai suoria irtisanomisia. Mikäli sopeutusohjelmasta päätetään poliittisen ohjausryhmän esityksen mukaisesti, tulee ohjelman täytäntöönpanolla olemaan henkilöstövaikutuksia. Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää esityksestä 23.10.2023.…
 • Kunnan talousarvio päätöksentekoon – mittavat tulevaisuusinvestoinnit ja velkaantumisen hillitseminen puoltavat veronkorotusta
  Kunnanhallitus aloittaa kunnanjohtajan talousarvioesityksen käsittelyn ensi viikon maanantaina 23.10.2023. Nurmijärven kunta satsaa tulevina vuosina huomattavasti tulevaisuusinvestointeihin, jotka parantavat lasten ja nuorten peruspalveluiden laatua. Investoinnit kuormittavat kunnan taloutta, mikä edellyttää pitkäjänteistä ja tarkkaa taloudenpitoa sekä kunnallisveron…
 • Lautakunta päättää 10.10. alkuluokkatoiminnasta luopumisen aikataulusta
  Valtuusto päätti kesäkuussa alkuluokkatoiminnan kokeilun päättämisestä ja toiminnasta luopumisesta porrastetusti syksystä 2024 alkaen. Alkuluokalla tarkoitetaan ryhmää, jossa toimii esiopetuksen ja perusopetuksen 1. vuosiluokan ja joissain ryhmissä myös 2. vuosiluokan oppilaita. Sivistyslautakunta käsittelee alkuluokkatoiminnan pilotoinnin päättämisen…
 • Poliittinen ohjausryhmä jatkoi työtään – tavoitteena esitys 0,9 miljoonan euron sopeutusvajeen paikkaamiseksi
  Kunnanvaltuusto teki kesäkuussa 2023 päätöksen Nurmijärven kestävän kasvun ohjelmasta. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.6.2023 sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla. Valtuuston kesäkuussa hyväksymä Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma sisältää säästötoimenpiteitä, tulojen lisäämistä ja rakenteellisia uudistuksia yhteensä…