Ajankohtaista

Kunnanhallitus, NUUKA, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko

Kunnanhallitus päätti palauttaa Klaukkalan minipalveluverkon valmisteluun – päätöksenteko siirtyy

4.3.2024

Kunnanhallitus käsitteli Klaukkalan minipalveluverkkoa kokouksessaan 4.3. Kunnanjohtajan esitys hallitukselle Klaukkalan minipalveluverkon toteutusvaihtoehdoksi oli elinkaarimallilla toteutettu vaihtoehto 2B. Toteutusvaihtoehtoja oli myös käsitelty aiemmin sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa ja lautakuntien esitykset kunnanhallitukselle erosivat toisistaan. Sivistyslautakunta esitti vaihtoehtoa 2B muutamin tarkennuksin ja tekninen lautakunta puolestaan päätyi esittämään kokonaan uutta toteutusvaihtoehtoa.

Kunnanhallitus päätti palauttaa yksimielisesti Klaukkalan minipalveluverkkoon liittyvät suunnitelmat valmisteluun, jotta teknisen lautakunnan esittämästä uudesta toteutusvaihtoehdosta voidaan tehdä tarvittavat selvitykset. Valmistelutyön tulee olla valmis kesäkuuhun 2024 mennessä. Valtuuston päätettäväksi Klaukkalan minipalveluverkko tulee selvitysten valmistuttua.

Klaukkalan minipalveluverkolla ratkaistaan Klaukkalan koulujen ja päiväkotien tilahaasteita

Klaukkalan minipalveluverkkotyössä ratkaistaan osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista. Klaukkalan kouluverkon osalta Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän koulujen kunto antaa perustellun syyn arvioida peruskorjausten korvaamista uudisrakentamisella. NUUKA-ohjelmassa varhaiskasvatuksen osalta linjataan, että toiminta siirretään pienistä ja huonokuntoisista yksiköistä suurempiin yksiköihin. Linjauksen mukaan lähipäiväkotien minimikoko olisi vähintään 3–4-ryhmäinen ja hyvien kulkuyhteyksien varrelle toteutettaisiin isompia, 7–10 ryhmän yksiköitä. Pienistä, huonokuntoisissa tai ei-tarkoituksenmukaisissa tiloissa toimivista yksiköistä pyritään luopumaan.

NUUKA-ohjausryhmä linjasi jatkoselvittämään muun muassa koulun kokoon ja oppilaiden sijoitteluun liittyviä asioita. Osana valmistelua tutkittiin mahdollisuuksia sijoittaa oppilaita tulevaisuuden oppilasmääriä huomioiden myös muihin yksiköihin. NUUKA-ohjausryhmä linjasi kesäkuussa 2023 hankesuunnitelmavaihtoehdot sekä valmisteluaikataulun.

Ohjausryhmä on painottanut hankesuunnittelun kiireellisyyttä, jotta muun muassa Urheilupuiston koulun (UPK) korvaava investointi ei saa viivästyä. Koulujen kunnon takia on ajauduttu tilanteeseen, jonka takia vuoden 2024 syksystä lukien UPK:n ja pääosa Syrjälän koulujen toiminnoista siirtyvät väistötiloihin.

Takaisin listaukseen