Ajankohtaista

Alkuluokka, Koulutus, Lapset, Lautakunnat, NUUKA, Opetus ja koulutus, Päätöksenteko, Talous, Varhaiskasvatus

Lautakunta päättää 10.10. alkuluokkatoiminnasta luopumisen aikataulusta

4.10.2023

Valtuusto päätti kesäkuussa alkuluokkatoiminnan kokeilun päättämisestä ja toiminnasta luopumisesta porrastetusti syksystä 2024 alkaen. Alkuluokalla tarkoitetaan ryhmää, jossa toimii esiopetuksen ja perusopetuksen 1. vuosiluokan ja joissain ryhmissä myös 2. vuosiluokan oppilaita.

Sivistyslautakunta käsittelee alkuluokkatoiminnan pilotoinnin päättämisen tarkempaa aikataulua ja suunnitelmaa 10.10.2023 kokouksessaan, jonka esityslista on julkaistu 4.10. kunnan verkkosivuilla.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää, että lukuvuoden 2024–2025 alussa alkuluokkatoiminnasta luovutaan seuraavissa yksiköissä: Vendlaskolan, Klaukkalan koulu, Syrjälän koulu, Harjulan koulu, Valkjärven koulu, Metsäkylän koulu, Uotilan koulu, Lukkarin koulu, Maaniitun koulu, Karhunkorven koulu, Nukarin koulu, Palojoen koulu, Rajamäen koulu ja Länsikaaren koulu.

Lepsämän koulussa ja Röykän koulussa alkuluokkatoiminta päättyy lukuvuoden 2026–2027 alussa.

Lisäksi sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää, että esiopetuksen järjestäminen päättyy lukuvuoden 2024–2025 alussa Vendlaskolanissa, Valkjärven koulussa, Metsäkylän koulussa, Karhunkorven koulussa ja Palojoen koulussa. Näiden koulujen tulevien alkuopetuksen oppilaiden esiopetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan sijainniltaan parhaassa mahdollisessa esiopetusyksikössä ja ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään kunnassa myös jatkossa.

Alkuluokkatoiminnasta luopumisesta ja sen vaikutuksista on tehty ennakkoarviointia. ​Vaikutusten ennakkoarvioinnissa on valittu tarkastelunäkökulmiksi lapsi- ja henkilöstövaikutukset, taloudelliset vaikutukset ja kustannusvaikutukset sekä vaikutukset oppilassijoitteluun, tiloihin sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön. Alkuluokkatoiminnasta saatuja myönteisiä kokemuksia ja oppeja tullaan hyödyntämään ja esi- ja alkuopetuksen hyvää yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessa.

Sivistyslautakunta päättää esityksestä kokouksessaan 10.10.2023. Päätöksen taustalla on tarve sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla.

Valtuuston kesäkuussa hyväksymä Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma sisältää sekä säästötoimenpiteitä että rakenteellisia uudistuksia. Yksi valtuuston päättämä toimenpide on alkuluokkatoiminnasta luopuminen, jonka säästöt on laskettu niin, että asteittainen purkaminen vähentää varhaiskasvatuksen lastenhoitajien henkilöstömäärää kokonaisuudessaan 15 henkilötyövuodella. Alkuluokkatoiminnasta luopumisesta saatava säästö on 559 000 €. Säästö jakautuu vuosille 2024–2027.

 

Takaisin listaukseen