Ajankohtaista

Kaikki, NUUKA, Päätöksenteko, Talous

Poliittinen ohjausryhmä esittää 917 000 euron NUUKA-lisäsopeutuksia

19.10.2023

Poliittinen ohjausryhmä esittää kunnanhallitukselle 917 000 euron lisäsopeutuksia kunnan talouteen. Toimenpiteet eivät sisällä lomautuksia tai suoria irtisanomisia. Mikäli sopeutusohjelmasta päätetään poliittisen ohjausryhmän esityksen mukaisesti, tulee ohjelman täytäntöönpanolla olemaan henkilöstövaikutuksia. Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää esityksestä 23.10.2023. Tämän jälkeen asiasta päättää kunnanvaltuusto. Toteutuessaan esitetyillä toimenpiteillä on merkittävä vaikutus kunnan velkaantumisen hillitsemisessä.

 Nurmijärven kunnanvaltuusto teki kesäkuussa 2023 päätöksen Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmasta. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.6.2023 sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla. Ennen valtuuston päätöksentekoa selvisi, että Nurmijärven vesi -liikelaitoksen sopeutuspotentiaali on 0,9 miljoonaa euroa arvioitua pienempi, jolloin valtuuston kesäkuussa hyväksymä Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma sisältää säästötoimenpiteitä, tulojen lisäämistä ja rakenteellisia uudistuksia yhteensä 8,1 miljoonalla eurolla.

Valtuuston päätöksellä poliittinen ohjausryhmä jatkoi työskentelyään syksyllä jäljelle jääneen 0,9 miljoonan euron vajeen paikkaamiseksi ennen talousarviopäätöksiä vuodelle 2024. Poliittinen ohjausryhmä kokoontui elokuun ja lokakuun välillä neljä kertaa.

Kokouksissaan ohjausryhmä kävi läpi niin aiemmin esitettyjä säästöesityksiä kuin uusiakin esityksiä. Ohjausryhmä ei ollut yksimielinen kaikista esitetyistä sopeutustoimenpiteistä. Poliittinen ohjausryhmä esittää alla olevia toimenpiteitä, joilla Nurmijärven kunnan taloutta sopeutetaan vuosina 2024–2026.

Toimenpiteet toimialoittain:

Koko kunnan yhteiset, yht. 150 000 euroa

  • Luottamustoimipalkkioiden leikkaus: Poistetaan kokouspalkkiokorotukset yli 3 h kokouksista. Kokouspalkkioiden leikkaus 10 % valtuustokauden loppuajaksi
  • Määrärahaleikkaukset asiantuntijapalveluista
  • Henkilöstökustannusten hallinta: Kunnan HTV-määrän pitäminen nykytasolla ja henkilöstökustannusten kasvun hallinta luonnollista poistumaa, eli eläköitymistä ja vaihtuvuutta hyödyntäen

Ympäristötoimiala, yht. 550 000 euroa

  • Sähkön hinta ja kulutus: Sähkön kilpailutuksen ja sähkönkulutuksen kautta tuleva säästö
  • Ympäristötoimialan toimintojen tarkastelu

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, yht. 107 000 euroa

  •  Koulukuljetus: Kuljetuksen rajaaminen vain yhteen osoitteeseen. Koskee tällä hetkellä noin 100 lasta.
  • Varhaiskasvatuksen vaaterahaa ei oteta käyttöön

Konsernipalvelut, yht. 110 000 euroa

  •  Selvitys keskusvaraston toimintojen organisoitumisesta: Selvityksen valmistuttua päätös, lopetetaanko keskusvaraston toiminta.
  • Äänestysalueet: Kolmen pienimmän äänestysalueen lakkauttaminen ja liittäminen muihin alueisiin vuoden 2025 vaaleista alkaen (Herunen, Metsäkylä, Palojoki). Varmistetaan kyseessä olevien alueiden lähiäänestyspaikka äänestysbussilla.

Keinovalikoima ei sisällä henkilöstön lomautuksia tai suoria irtisanomisia. Mikäli sopeutusohjelmasta päätetään poliittisen ohjausryhmän esityksen mukaisesti, tulee ohjelman täytäntöönpanolla olemaan henkilöstövaikutuksia. Nurmijärven kunta on käynyt esityksen kokonaisuudesta yhteistoimintaneuvottelun lokakuussa ja lisäksi kunkin toimenpiteen tarvittava ja asianmukainen yhteistoimintamenettely sisältyy vuonna 2024 valmisteluvaiheeseen.

Miksi sopeutuksia tehdään?

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut, eikä kunnan tulorahoitus riitä kattamaan investointeja. Nykyinen kehitys uhkaa kasvattaa kunnan lainakannan lähes 400 miljoonaan euroon kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä ilman tulorahoituksen vahvistamista. Tämä tarkoittaisi maltillisessakin korkoympäristössä (2,5 %) 4–10 miljoonan euron korkomenoja vuosittain. Tällaisessa tilanteessa kunnalla ei olisi taloudellista liikkumavaraa toteuttaa tärkeitä koulu- ja päiväkoti-investointeja pitkällä aikavälillä. Kuntalaki edellyttää, että kunnan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen.

Päätöksenteko

Kunnanhallitus päättää poliittisen ohjausryhmän esityksestä 23.10.2023. Kunnanhallituksen jälkeen asiasta päättää kunnanvaltuusto 1.11.2023. Kunnanvaltuuston tekemät päätökset huomioidaan vuoden 2024 talousarviossa, josta valtuusto päättää 15.11.2023.

Takaisin listaukseen