Tervetuloa NUUKA-sivulle!

Kestävän talouden työ 2022-23

Kunnassa on aloittanut kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä tuoda esitys kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi toukokuuhun 2023 mennessä. Työn tavoitteena on saattaa kunnan talous kestävälle kasvu-uralle.

Ohjausryhmään kuuluu edustaja kaikista valtuustoryhmistä sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii suurimman valtuustoryhmän puheenjohtaja Arto Hägg. Kunnan johtavat viranhaltijat toimivat ohjausryhmässä asiantuntijaroolissa. Ohjausryhmän tavoitteena on muodostaa yksimielinen esitys talouden tervehdyttämiseksi.

Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman päivittämisen aikataulu (24.1.2023). Avaa isompi versio >>

Poliittisen ohjausryhmän 1. kokous 10.12.2022

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran perjantaina 9.12.2022. Arvioitu sopeutustarve tämän valtuustokauden aikana (valtuustokausi päättyy 2025) on 9 miljoonaa euroa. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa ohjausryhmä sopi pelisäännöistä ja sitoutui 9 miljoonaan euron sopeutustarpeeseen. Ohjausryhmä ei lähtenyt lähtökohtaisesti rajaamaan sopeutusten keinovalikoimaa ennen selvityksistä saatuja lisätietoja.

Lue tiedote >>

Poliittisen ohjausryhmän 2. kokous 23.1.2023

Toisessa kokouksessaan maanantaina 23.1.2023 poliittinen ohjausryhmä linjasi, että kunnan taloutta tarkastellaan neljän kokonaisuuden näkökulmasta. Jokaiselle teemalle perustetaan oma kunnan työntekijöistä koostuva poikkihallinnollinen työryhmä, jonka työtä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Työryhmät laativat esitykset ohjausryhmälle huhtikuun 2023 alkuun mennessä.

Lue tiedote >>

Palveluiden järjestämisen työryhmä

Työryhmä arvioi erilaisten palveluverkkomallien talousvaikutuksia sekä vaikutusta henkilöstötarpeeseen ja kunnan tilatarpeeseen.

Kasvun hinta -työryhmä

Nurmijärvi on kasvukunta, mutta kasvulla on myös hintansa (lue selvitys talousvaikutuksista). Kasvun hinta -työryhmässä arvioidaan väestönkasvua maankäytön, investointien, kunnan palvelujen tuottamisen, valtionosuuksien sekä muiden Nurmijärven erityispirteiden näkökulmista.

Henkilöstö-työryhmä

Työryhmässä arvioidaan mahdollisten sopeutustoimenpiteiden vaikutuksia kunnan henkilöstöön. Lisäksi työryhmä arvioi työhyvinvointi- ja henkilöstöjohtamisen käytänteitä.

Omaisuuden hallinnan työryhmä

Työryhmässä arvioidaan kunnan kiinteistöomistusta ja investointeja talouden näkökulmasta. Lisäksi työryhmässä arvioidaan konserniomistuksia, esimerkiksi kunnan omistamia yhtiötä ja muita omistuksia.

Poliittisen ohjausryhmän 3. kokous 6.2.2023

Nurmijärven talouden tervehdyttämiseksi perustettu poliittinen ohjausryhmä kokoontui maanantaina 6.2. kolmannen kerran. Ulkopuolinen konsultti esitteli kokouksessa ohjausryhmälle mahdollisia sopeutuskeinoja. Ohjausryhmä jatkaa kokonaisuuden käsittelyä seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa. Talouden tilannekuvaa on esitelty kunnan esimiehille ja kunnanpäättäjille. Myös kunnan työntekijöiden osallistaminen on käynnistetty.

Lue tiedote >>

Poliittisen ohjausryhmän 4. kokous 13.3.2023

Poliittinen ohjausryhmä kävi kokouksessaan läpi työn etenemistä. Poliittisen ohjausryhmän asettamat työryhmät ovat aloittaneet tai aloittamassa toimintansa.  Työryhmät laativat esitykset ohjausryhmälle huhtikuun 2023 alkuun mennessä. Poliittinen ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran huhtikuussa.

Lue tiedote >>

Poliittisen ohjausryhmän 5. kokous 11.4.2023

Poliittisen ohjausryhmä kävi kokouksessaan läpi työn etenemistä. Kunnan työntekijöistä koostuvat poikkihallinnolliset työryhmät ovat saaneet selvityksensä loppusuoralle, ja poliittinen ohjausryhmä pääsee pureutumaan keinoihin. Ohjausryhmä päätti aikataulusta, jonka mukaan kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävä esitys on valmis toukokuun puolivälissä. Tällä aikataululla esitys tulee kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon kesäkuussa.

Lisäksi poliittinen ohjausryhmä päätti viestinnästä esityksen valmistuttua. Poliittinen ohjausryhmä järjestää toukokuun puolivälissä esityksen valmistuttua omat tiedotustilaisuudet kunnan työntekijöille sekä kuntalaisille.

Lue tiedote >>

Poliittisen ohjausryhmän 6. kokous 17.4.2023

Kunnan talouden tasapainottamiseksi nimetty poliittinen ohjausryhmä kokoontui kuudennen kerran 17.4.2023. Ohjausryhmä perehtyi työryhmien tekemiin selvityksiin. Poliittinen ohjausryhmä esitteli tilannekatsauksen kunnanvaltuutetuille valtuustoinfossa 17.4.2023. >> Lue tiedote.

Poliittisen ohjausryhmän 7. kokous 21.4.2023

Nurmijärven kunnan talouden tasapainottamiseksi asetettu poliittinen ohjausryhmä kokoontui seitsemännen kerran perjantaina 21.4. Poliittinen ohjausryhmä tutustui talouden sopeuttamisen keinovalikoiman kokonaisuuteen. Talouden kokonaisuutta tarkastellaan palveluiden järjestämisen, kunnan kasvun, henkilöstön ja omaisuuden hallinnan näkökulmista. Seuraavaksi poliittinen ohjausryhmä muodostaa esityksen eli näkemyksen siitä, mitkä sopeutuskeinot otetaan osaksi päätösesitystä. Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 3.5.2023, jolloin ohjausryhmä jatkaa esityksen valmistelua.

>> Lue tiedote.

Poliittisen ohjausryhmän 8. kokous 3.5.2023

Nurmijärven kunnan talouden tasapainottamiseksi asetettu poliittinen ohjausryhmä kokoontui kahdeksannen kerran keskiviikkona 3.5. Poliittinen ohjausryhmä kävi läpi valtuustoryhmien näkemykset talouden sopeuttamisesta ja linjauskeskustelua talouden sopeuttamisen keinovalikoiman kokonaisuudesta. Ohjausryhmä päätti järjestää tiedotustilaisuuden esityksen sisällöstä kuntalaisille tiistaina 16.5. klo 18.00 Urheilupuiston koululla.

>> Lue tiedote

Poliittisen ohjausryhmän 9. kokous 15.5.2023

Poliittinen ohjausryhmä sai 9. kokouksessaan 15.5. esityksensä valmiiksi. Ohjausryhmä esittää kaikkiaan 9 miljoonan euron sopeutuksia kunnan talouteen. Lopullisesti asiasta päättää kunnanvaltuusto. Poliittisen ohjausryhmän esitys siirtyy päätöksentekoon kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon kesäkuussa 2023. Sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua

Esityksen sisältö esiteltiin kuntalaisille tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 16.5. klo 18.00 Urheilupuiston koululla.

>> Katso tiedotustilaisuus esityksen sisällöstä
>> Lue tiedote esityksen sisällöstä 16.5.2023
>> Lue tiedote poliittisen ohjausryhmän kokouksesta 15.5.2023