Tervetuloa NUUKA-sivulle!

Kestävän talouden työ 2022-23

Kunnassa on aloittanut kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä tuoda esitys kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi toukokuuhun 2023 mennessä. Työn tavoitteena on saattaa kunnan talous kestävälle kasvu-uralle.

Ohjausryhmään kuuluu edustaja kaikista valtuustoryhmistä sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii suurimman valtuustoryhmän puheenjohtaja Arto Hägg. Kunnan johtavat viranhaltijat toimivat ohjausryhmässä asiantuntijaroolissa. Ohjausryhmän tavoitteena on muodostaa yksimielinen esitys talouden tervehdyttämiseksi.

Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman päivittämisen aikataulu (24.1.2023). Avaa isompi versio >>

Poliittisen ohjausryhmän 1. kokous 10.12.2022

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran perjantaina 9.12.2022. Arvioitu sopeutustarve tämän valtuustokauden aikana (valtuustokausi päättyy 2025) on 9 miljoonaa euroa. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa ohjausryhmä sopi pelisäännöistä ja sitoutui 9 miljoonaan euron sopeutustarpeeseen. Ohjausryhmä ei lähtenyt lähtökohtaisesti rajaamaan sopeutusten keinovalikoimaa ennen selvityksistä saatuja lisätietoja.

Lue tiedote >>

Poliittisen ohjausryhmän 2. kokous 23.1.2023

Toisessa kokouksessaan maanantaina 23.1.2023 poliittinen ohjausryhmä linjasi, että kunnan taloutta tarkastellaan neljän kokonaisuuden näkökulmasta. Jokaiselle teemalle perustetaan oma kunnan työntekijöistä koostuva poikkihallinnollinen työryhmä, jonka työtä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Työryhmät laativat esitykset ohjausryhmälle huhtikuun 2023 alkuun mennessä.

Lue tiedote >>

Palveluiden järjestämisen työryhmä

Työryhmä arvioi erilaisten palveluverkkomallien talousvaikutuksia sekä vaikutusta henkilöstötarpeeseen ja kunnan tilatarpeeseen.

Kasvun hinta -työryhmä

Nurmijärvi on kasvukunta, mutta kasvulla on myös hintansa (lue selvitys talousvaikutuksista). Kasvun hinta -työryhmässä arvioidaan väestönkasvua maankäytön, investointien, kunnan palvelujen tuottamisen, valtionosuuksien sekä muiden Nurmijärven erityispirteiden näkökulmista.

Henkilöstö-työryhmä

Työryhmässä arvioidaan mahdollisten sopeutustoimenpiteiden vaikutuksia kunnan henkilöstöön. Lisäksi työryhmä arvioi työhyvinvointi- ja henkilöstöjohtamisen käytänteitä.

Omaisuuden hallinnan työryhmä

Työryhmässä arvioidaan kunnan kiinteistöomistusta ja investointeja talouden näkökulmasta. Lisäksi työryhmässä arvioidaan konserniomistuksia, esimerkiksi kunnan omistamia yhtiötä ja muita omistuksia.