Ajankohtaista

Asuminen, Kaikki, Kiinteistöt, Koulutus, Lapset, Lautakunnat, NUUKA, Opetus ja koulutus, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Rakentaminen, Sisäilma, Talous, Tilakeskus, Varhaiskasvatus

Esitys sivistyslautakunnalle Klaukkalan minipalveluverkon ratkaisusta

19.1.2024

Klaukkalan minipalveluverkkotyö etenee kohti päätöksentekoa. Minipalveluverkkotyössä ratkaistaan osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista. Klaukkalan minipalveluverkko etenee sivistyslautakunnan käsittelyyn ensi viikolla 25.1.2024 ja sen jälkeen tekniseen lautakuntaan helmikuussa. Valtuuston päätettäväksi palveluverkon ratkaisut tulevat tämän hetken aikataulun mukaan maaliskuussa.

Tarkastelussa olleet toteutusvaihtoehdot

Hankesuunnittelun toteutusvaihtoehdot on valmisteltu hankeselvitystyöryhmässä virkamiehiä, kuntalaisia ja luottamushenkilöitä kuulemalla ja osallistamalla. Hankeselvitysvaihtoehdoista muodostettiin neljä toteutuskokonaisuutta, joiden toteuttamista ja vaikutuksia on arvioitu. Eri vaihtoehtojen kohdalla on tarkasteltu lapsivaikutuksia ja kuntalais-, ympäristö- ja talousvaikutuksia sekä organisaatio- ja henkilöstö- ja elinvoimavaikutuksia. Lisäksi on otettu huomioon vaikutuksia liikuntapaikkoihin.

Toteutusvaihtoehdot Klaukkalan minipalveluverkoksi ovat olleet:

1. Iso yhtenäiskoulu ja Viirinlaakson päiväkoti, 56 086 000 €

2 A. Yhtenäiskoulu ja Viirinlaakson päiväkoti+koulu, 61 070 000 €

2 B.  Yhtenäiskoulu, Viirinlaakson päiväkoti+Vendlaskolan ja Isoniitun laajennus, 63 289 000 €

3. Urheilupuiston uusi yläkoulu, Klaukkalan uusi alakoulu ja Viirinlaakson päiväkoti, 67 698 000 €

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan esitys ratkaisusta

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää, että soveltuvin toteutusvaihtoehto Klaukkalan minipalveluverkon ratkaisuksi on kokonaisuus 2B, joka sisältää noin tuhannen oppilaan yhtenäiskoulun nykyisen Klaukkalan koulun tontille, Viirinlaaksoon sijoittuvan kiinteistön, jossa toimisi kaksikielinen päiväkoti 210 lapselle, ruotsinkielinen perusopetus 50 oppilaalle ja kohtaamispaikka kuntalaisille. Lisäksi esitettävään ratkaisukokonaisuuteen kuuluu Isoniitun koulun laajennus eli 180 oppilaan lisäys osaksi nykyistä Isoniitun koulua.

Perusteluina esitykselle on, että esitettävässä kokonaisuudessa toteutuu parhaiten Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaiset tavoitteet päiväkotiverkon suuremmista yksiköistä, koulujen kehittämisestä yhtenäiskoulujen suuntaan, esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämisestä sekä tilojen monikäyttöisyysvaatimus.

Uudet terveet ja toimivat tilat ovat myös vetovoimatekijä niin kuntalaisten kuin työntekijöiden osalta. Esitettävällä ratkaisuvaihtoehdolla Klaukkalaan saadaan toteutettua kolme monikäyttöistä kiinteistöä, jotka edistävät myös tulevaisuuden palveluiden järjestämistä. Kiinteistöt ovat muutakin kuin koulu ja päiväkoti, ne ovat myös paikkoja kuntalaisille.

Lapsivaikutuksista keskeisimpiä ovat yhtenäiskoulun ja isomman varhaiskasvatusyksikön mahdollistama joustavampi tuki oppilaalle ja lapselle. Yhtenäiskoulun näkökulmasta toteutuu eheä koulupolku esiopetuksesta 9.luokkaan, jatkuvat vuorovaikutussuhteet ja nykyisen opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö.

Takaisin listaukseen