Tervetuloa NUUKA-sivulle!

Kunnan talouden tilannekuva

Kunnan talous on kroonisesti velkainen. Vuoden 2022 tilinpäätösennusteen mukaisten painelaskelmien mukaan kunnan talous tulee kääntymään alijäämäiseksi 2020-luvun puolen välin jälkeen, ja alijäämäinen kehitys tulee jatkumaan ilman taloutta tasapainottavia lisätoimenpiteitä. Samaan aikaan kun kunnan talous kääntyy alijäämäiseksi ja tulorahoitus heikkenee, kunnan investointimenot kasvavat aiemmasta noin 30 miljoonan euron vuosittaisesta nettoinvestointitasosta yli 40 miljoonan euron vuositasoon. Nykyinen kehitys uhkaa kasvattaa kunnan lainakannan lähes 400 miljoonaan euroon kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä ilman tulorahoituksen vahvistamista. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä 35,3 prosenttia, kun tasapainoisessa taloudessa sen tulisi olla vähintään 50 prosenttia.

Nykyiset tunnusluvut kertovat kunnan huomattavasta velkaantumisesta. Kunnan talouden yhtenä merkittävämpänä riskinä on pidetty voimakasta velkaantumista ja sen yhdistymistä korkoympäristön normalisoitumiseen. Korkoriskien mahdollinen realisoituminen tulevina vuosina asettaa omat haasteensa talouden tasapainotustyölle. Arvioitu sopeutustarve tämän valtuustokauden aikana (valtuustokausi päättyy 2025) on 9 miljoonaa euroa.

”Nurmijärven kunnan suuri ongelma on lainan määrä, joka lähentelee keskisuuren kaupungin lainamäärää. Tällä menolla kunnan korkomenot nousevat maltillisellakin kehityksellä 4 miljoonaan euroon vuodessa. Hyvä asia kuitenkin on se, että Nurmijärvelle on kertynyt vuosien aikana taseeseen kumulatiivista ylijäämää, mikä tarjoaa hieman mahdollisuuksia sopeuttamiseen”, FCG:n konsultti Eero Laesterä kertoo.

Kuntalain 110 §:n 3. mom. edellyttää kunnan taloussuunnitelman olevan tasapainossa tai ylijäämäinen. Lisäksi kunnan tulee huolehtia siitä, että käyttötalous ja investointitalous on rahoituksellisesti mitoitettu oikein kunnan tulorahoituksen kantokykyyn nähden. Muutoin velkaantuminen tulee kiihtymään ja kasvamaan lopulta kohtuuttoman korkeaksi, samalla heikentäen kunnan taloudellista liikkumavaraa toteuttaa elinvoiman kannalta tärkeitä investointeja pitkällä aikavälillä.

Nurmijärven kasvun hinta

Nurmijärvi on elinvoimainen ja vetovoimainen kunta, jonne halutaan muuttaa. Muuttovoitto erottaakin Nurmijärven Suomen kunnista. Kasvulla on kuitenkin hintansa (lue selvitys talousvaikutuksia).

”Nurmijärven kasvu luo toivon tulevaisuudesta, mutta Nurmijärvellä on tunnistettava myös se, että kasvu luo kuluja ja kunnalle taloudellisia haasteita. Kasvukunta ei voi lopettaa täysin investointejaan ja asukkaille on tarjottava tietyt palvelut jatkossakin. Nurmijärven täytyy kuitenkin osata tulevaisuudessa kasvaa järkevästi ja hallitusti”, Eero Laesterä näkee.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.