Ilmastotyö

Kunnan ilmastoteot

Nurmijärven kunta edistää ilmastotyötä Hiilineutraali Uusimaa 2030 -hankkeessa, yhteistyössä lähikuntien kanssa ohjelmien ja hankkeiden kautta. Kaikissa niissä tavoitellaan päästöjen vähentämistä, esitetään toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi ja pyritään rakentamaan ylikunnallista yhteistyötä.

Kunnassa on tehty ilmastotyötä ja -tekoja

  • toteuttamalla energiaa säästäviä toimenpiteitä kunnan kiinteistöissä
  • olemalla mukana KUUMA-kuntien Keski-Uudenmaan ilmasto-ohjelmassa 
  • verkostoitumalla kuntien ilmasto-ohjelmia kehittävien kuntien kanssa 
  • ohjaamalla maankäytön ja liikenteen suunnittelussa asuntotuotantoa yhdyskuntarakenteen, joukkoliikenteen ja palveluiden suhteen hyvin saavutettaville alueille.  

Nurmijärven kasvihuonekaasupäästöt

Hankkeet, ohjelmat ja sitoumukset

Kunta suunnittelee ja tekee ilmastotyötä

Kunta pyrkii omassa toiminnassaan hillitsemään ilmastonmuutosta pienentämällä hiilijalanjälkeään. Ilmastotekojen tavoitteena ovat ympäristöystävällisyyden lisäksi myös taloudelliset säästöt.

Nurmijärvellä seuraavaksi tehtäviä päästövähennystoimenpiteitä voisivat olla henkilöautoliikenteen vähentäminen, joukkoliikenteen riittävän palvelutason säilyttäminen, fossiilisista polttoaineista luopuminen nopealla aikataululla erillislämmityksessä ja ilmastotyön resurssien takaaminen. Lisätietoa ilmastotyöstä hiilineutraalisuomi.fi – sivustolta