Ilmastotyö

Yritysten ilmastoteot

Nurmijärven kunta haluaa alueen yritykset mukaan tekemään ilmastotyötä, ryhtymään kunnan ilmastokumppaniksi. Vaikuta oman yrityksesi osalta ilmastonmuutokseen ja pienennä hiilijalanjälkeäsi esimerkiksi energiansäästöllä, materiaalitehokkuudella, hankinnoilla ja logistiikalla.  Näin varmistat yrityksesi kilpailukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden sekä vähennät kustannuksia. Yrityksille suunnattua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää ympäristötietoa löytyy useiden toimijoiden verkkosivuilta, alla muutamia esimerkkejä.

Laske yrityksesi hiilijalanjälki

Yrityksen hiilijalanjäljen voi laskea useilla erilaisilla työkaluilla, tällainen on esimerkiksi SYKE:n kehittämä Y-HIILARI.

Motiva – asiantuntijuutta ja yhteistyöverkostoja

Motivan tietopaketti sisältää asiantuntijapalveluita ja yhteistyöverkostoja mahdollistamaan toiminnan kehittäminen kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Energian ja materiaalien kestävä käyttö tuo yritykselle säästöjä ja samalla ne vähentävät ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. 

Sitoudu ympäristöjärjestelmiin – tee ilmastosopimus

Ympäristöasioita voi hallita ja kehittää järjestelmällisesti sitoutumalla yrityksille suunnattuihin ympäristöjärjestelmiin. Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän avulla kartoitettaan yrityksen ympäristövaikutukset, luodaan ympäristöohjelma tavoitteineen ja toimenpiteineen sekä tutustutaan yrityksen toimintaa koskevaan lainsäädäntöön.  WWF:n Green Office ympäristöjärjestelmä on tarkoitettu toimistoille. Kansainvälinen ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001 sopii pk-yrityksille, joilla on jo käytössään laadunhallintajärjestelmä.

Ilmastositoumuksen voi tehdä Keskuskauppakamarin sivustolla ja laatia tiekartan päästöjen vähentämiseksi. Painopistealueina ovat yrityksen toiminnan suorat päästöt, tavarakuljetusten päästöt ja henkilöliikkumisen päästöt. Keskuskauppakamari järjestää kuukausittain maksuttomia tietoiskuja ilmastositoumuksen hyödyistä ja päästölähteistä.

Vinkkejä viljelijöille ja jätelajittelua toimistoihin

Tietoa viljelijöille uudistuvasta viljelystä eli hiiliviljelystä, jossa maaperän hiilivarastoja kasvatetaan. Viljelijöille tarjolla maksuton verkkokurssi, jossa tietoa maaperää, satoja ja ympäristön tilaa parantavista käytännöistä.

Opas toimisto-organisaation jätteiden lajitteluun

Ilmastotyökysely yrityksille

Nurmijärven kunta on tehnyt vuosina 2021 ja 2023 alueen yrityksille ilmastotyökyselyn.

Kyselyssä yrityksiltä kysyttiin mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksista yritystoimintaan sekä yrityksen tekemistä toimenpiteistä ja tuloksista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Jäikö kysely väliin? Jos haluat kertoa yrityksesi ilmastotyöstä tällä sivulla, niin ota yhteyttä mari.makela@nurmijarvi.fi.