Ilmastotyö

Yritysten ilmastoteot

Nurmijärven kunta haluaa alueen yritykset mukaan tekemään ilmastotyötä, ryhtymään kunnan ilmastokumppaniksi. Vaikuta oman yrityksesi osalta ilmastonmuutokseen ja pienennä hiilijalanjälkeäsi esimerkiksi energiansäästöllä, materiaalitehokkuudella, hankinnoilla ja logistiikalla.  Näin varmistat yrityksesi kilpailukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden sekä vähennät kustannuksia. Yrityksille suunnattua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää ympäristötietoa löytyy useiden toimijoiden verkkosivuilta, alla muutamia esimerkkejä.

Motivan tietopaketti sisältää asiantuntijapalveluita ja yhteistyöverkostoja mahdollistamaan toiminnan kehittäminen kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Energian ja materiaalien kestävä käyttö tuo yritykselle säästöjä ja samalla ne vähentävät ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. 

Yrityksen hiilijalanjäljen voi laskea useilla erilaisilla työkaluilla, tällainen on esimerkiksi SYKE:n kehittämä Y-HIILARI.

Ympäristöasioita voi hallita ja kehittää järjestelmällisesti sitoutumalla yrityksille suunnattuihin ympäristöjärjestelmiin. Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän avulla kartoitettaan yrityksen ympäristövaikutukset, luodaan ympäristöohjelma tavoitteineen ja toimenpiteineen sekä tutustutaan yrityksen toimintaa koskevaan lainsäädäntöön.  WWF:n Green Office ympäristöjärjestelmä on tarkoitettu toimistoille. Kansainvälinen ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001 sopii pk-yrityksille, joilla on jo käytössään laadunhallintajärjestelmä.

Ilmastositoumuksen voi tehdä Keskuskauppakamarin sivustolla ja laatia tiekartan päästöjen vähentämiseksi. Painopistealueina ovat yrityksen toiminnan suorat päästöt, tavarakuljetusten päästöt ja henkilöliikkumisen päästöt. Keskuskauppakamari järjestää kuukausittain maksuttomia tietoiskuja ilmastositoumuksen hyödyistä ja päästölähteistä.

Tietoa viljelijöille uudistuvasta viljelystä eli hiiliviljelystä, jossa maaperän hiilivarastoja kasvatetaan. Viljelijöille tarjolla maksuton verkkokurssi, jossa tietoa maaperää, satoja ja ympäristön tilaa parantavista käytännöistä.

Opas toimisto-organisaation jätteiden lajitteluun

Ilmastotyökysely yrityksille

Nurmijärven kunta teki tammikuussa 2021 alueen yrityksille ilmastotyö-kyselyn. Kyselyyn vastasi 12 yritystä, joiden työntekijämäärä vaihteli 1-5 henkilön yrityksestä yli sadan työntekijän yrityksiin.

Kyselyssä yrityksiltä kysyttiin:

Onko ilmastonmuutoksella vaikutuksia yrityksen toimintaan ja millaisia vaikutuksia?

Onko yritys tehnyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä toimenpiteitä, ilmastotekoja? Jos on, niin:

  • Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ovat vaikuttaneet ilmastotekojen tekemiseen?
  • Mihin osa-alueeseen tehdyt ilmastoteot ovat kohdistuneet?
  • Millaisia tavoitteita yritykset ovat asettaneet ilmastoteolleen?
  • Millaisia tuloksia ilmastoteoilla on saavutettu?

Kyselyyn vastanneiden yritysten vastaukset löytyvät alta – klikkaa yrityksen logoa ja tutustu yrityksen ilmastotyöhön.

Puuttuuko sinun yrityksesi ilmastoteko täältä? Laita viestiä mari.makela@nurmijarvi.fi.

Nurmijärven Sähkön logo,joka on myös linkki yrityksen ilmastotyötä esittelevälle sivulle.

Keudan logo, joka on myös linkki yrityksen ilmastotyötä esittelevälle sivulle.

Plastone Oy:n logo, joka on myös linkki yrityksen ilmastotyötä esittelevälle sivulle.

UFF logo, joka on myös linkki yrityksen ilmastotyötä esittelevälle sivulle..

Stén & Co Oy Ab logo, joka on myös linkki yrityksen ilmastotyötä esittelevälle sivulle.

TTS Työtehoseuran logo, joka on myös linkki yrityksen ilmastotyötä esittelevälle sivulle.

Rinotop Oy:n logo, joka on myös linkki yrityksen ilmastotyötä esittelevälle sivulle.

Arpré Oy:n logo, joka on myös linkki yrityksen ilmastotyötä esittelevälle sivulle.

Altian logo, joka on myös linkki yrityksen ilmastotyötä esittelevälle sivulle.

Schenker Oy:n logo, joka on myös linkki yrityksen ilmastotyötä esittelevälle sivulle.

Seitsemän veljeksen apteekin logo, joka on myös linkki yrityksen ilmastotyökyselyn vastauksiin.