Ilmastotyö

Ilmastokummit-hanke

Kotitalous – lähde mukaan muuttamaan arkeasi ympäristöystävällisemmäksi

Tällä hetkellä rekrytoimme mukaan kotitalouksia ns. ilmastokummeiksi, jotka pääsevät kokeilemaan käytännössä kuukauden ajan, minkälaista on toteuttaa itse valittuja ilmastotekoja ja millaisia vaikutuksia niillä tulee olemaan niin ympäristölle kuin kukkarolle.

Ilmastokummit kokoontuvat kahdesti kestävien elämäntapojen työpajoihin, joiden välissä on kuukauden kokeilujakso, jolloin kotitalous toteuttaa valitsemiaan ilmastotekoja.

  • Ilmoittautuminen on auki 1.3.2024 saakka
  • Laske oma hiilijalanjälkesi netissä 
  • Työpaja I Monikkosalissa 21.3.2024 klo 17–19.30, jossa valitset itsellesi sopivat ilmastoteot, joita lähdet kokeilemaan kuukauden ajaksi 
  • Työpaja II kunnanvirastolla 7.5.2024 klo 17–19, jossa käydään läpi kokeilujakson onnistumistasi ja saat neuvoja tulevaisuuteen 

Lue lisää Ilmastokummien kotitaloudet-sivulta.

Yritys – lähde mukaan ilmastoverkostoon

Hankkeen yhtenä osana yritysten ilmastotyöryhmän perustaminen, joka tähtää yritysten ilmastopäästöjen vähentämiseen, yritysimagon ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Ensimmäinen työryhmä kokoontui 16.1.2024, ja seuraava tapaaminen on 21.3.2024 klo 8-11 Röykkä Resortin tiloissa. Lue lisää yritysten ilmastoverkosto-sivulta, ja ilmoittaudu mukaan!

Ilmastokummit-hankkeessa kehitetään nurmijärveläistä ilmastotyötä

Nurmijärven kunta sai ympäristöministeriön rahoituksen ilmastohankkeelleen, joka käytetään nurmijärveläisten yritysten ilmastotyön kehittämiseen, kotitalouksien kestävien elämäntapojen parantamiseen sekä ympäristökasvatukseen yläkouluissa. Hanke kestää 15.9.2024 saakka. Hankkeen työnimenä on Nurmijärven Ilmastokummit.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kotitalouksien ja yritysten ymmärrystä omista vaikutusmahdollisuuksistaan päästöjen vähentämiseen, sekä madaltaa kynnystä vaikuttavien toimien tekemiseen hankkeessa luotavien verkostojen tuella.

Hankkeella on kolme kohderyhmää, ja tarkoituksena on tukea ilmastotyöhön ryhtymistä konkreettisesti

1) perustamalla yritysten ilmastotyöryhmän

2) järjestämällä asukkaille kestävien elämäntapojen kiihdyttämöjä

3) kouluttamalla mm. opettajia fasilitoimaan yläkoululaisille ilmastopalapeliä