Ajankohtaista

Ilmastotyö, Lapset, Varhaiskasvatus

Haikalan päiväkodille myönnettiin Vihreä lippu -sertifikaatti

21.5.2024

Nurmijärvellä Haikalan päiväkodille on myönnetty Vihreä lippu -sertifikaatti tunnustuksena ansiokkaasta ympäristötyöstä. Vihreä lippu on Suomen suurin kestävän kehityksen ohjelma ja sertifikaatti kasvatusalalle.

Vihreässä lipussa lapset ja nuoret muuttavat toimintayksikkönsä arkea kestävämmäksi teema kerrallaan yhdessä opettajien ja kasvattajien kanssa.Tavoitteena on kehittää päiväkodin roskien lajittelua ja opettaa lapsille kestäviä kulutusvalintoja. Lisäksi keskustellaan lapsien kanssa ympäristöasioista yleisesti sekä luonnosta, luonnon kunnioittamisesta ja luonnonsuojelusta.

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi myönsi Vihreä lippu –toimikunnan päätöksellä 14.5. Vihreän lipun yhteensä 125 toimijalle, joista ensikertalaisia oli kaikkiaan yhdeksän. Haikalan päiväkoti oli ensimmäistä kertaa lipun saaneiden joukossa. Muita ensimmäisen Vihreä lipun saaneita ovat Epoon koulu, Hatanpään alakoulu, Kotkansaaren koulu, Kyläsaaren koulu, Musiikkipäiväkoti Taikatahti Helsinki, Pohjois-Ritaharjun koulu, Sjökulla Daghem ja Tyttölän päiväkoti. Suomessa on myönnetty Vihreitä lippuja jo 25 vuoden ajan.

Haikalassa ilmastotyötä elokuusta 2023

Haikalan päiväkodin Vihreä lippu -toiminta kuuluu kunnan ilmastotyöhön. Haikalassa Vihreä lippu -toimintaa aloitettiin elokuussa 2023. Päiväkodissa päätettiin kevättalvella 2024 tähdätä Vihreä lippu -sertifikaattiin jokapäiväisillä ympäristöteoilla päiväkodin arjen keskellä.

Vihreä lippu -toiminta Haikalan päiväkodissa aloitettiin ympäristöraadin perustamisella, johon valittiin kaksi lasta jokaisesta ryhmästä. Raati kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa toimintakauden aikana. Ensimmäisessä tapaamisessa päätettiin projektin teemaksi jätteiden vähentäminen, tavoitteena tehdä roskien lajittelusta arjen luonnollinen osa.

Päiväkodin lähtötilanne kartoitettiin lasten, huoltajien ja henkilöstön yhteistyönä. Kartoituksessa selvitettiin kuluttamisen, kierrättämisen ja aineettomien asioiden suosimisen ajatuksia ja asenteita. Lapset osallistuivat pienryhmätyöskentelyyn, vanhemmille tehtiin kysely, ja henkilöstöltä kysyttiin heidän asenteistaan ja halukkuudestaan lajitteluun ja ruokahävikin vähentämiseen.

Haikalan päiväkodin lasten ja aikuisten yhdessä askartelema maapallo ja kädet.

 

Haikalan päiväkodissa pyritään parantamaan roskien lajittelua ja opettamaan lapsille kestäviä kulutusvalintoja. Teemaa käsitellään arjen oppimishetkillä keskustellen ympäristöasioista ja kehittämällä lasten luontosuhdetta.

Päiväkodissa tehdään säännöllisesti luonnossa retkiä, toiminnallisia tehtäviä, lauletaan kestävän kehityksen aiheista, askarrellaan kierrätysmateriaaleista ja luetaan teemaan sopivia satuja. Lisäksi järjestetään maatumiskokeita ja valitaan viikoittain energiasankareita, jotka tarkistavat muun muassa valojen sammuttamisen ja paperin käytön.

Jokapäiväisiin ympäristötekoihin kuuluu ekologisten vaihtoehtojen pohtiminen, jätteen minimointi, tavaroiden kunnioittamisen opettaminen ja roskien lajittelu. Lapsia opetetaan arvostamaan aineettomia asioita, kuten yhteisiä tapahtumia ja yhteisöllisyyttä.

 

Takaisin listaukseen