Ilmastokummit-hanke

Kotitaloudet

Vähennä vaikutustasi ilmastoon – osallistu kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön

Voit nyt ilmoittautua mukaan Nurmijärven ilmastokummiksi, ja olla mukana kokeilemassa kestäviä elämäntapoja omassa arjessa. D-mat oy:n järjestämissä kestävien elämäntapojen kiihdyttämöissä pääset kokeilemaan neljän viikon kokeilujaksolla sellaisia ilmastotekoja, jotka sopivat omaan arkeen ja elämään, ja oppimaan käytännössä, miten omilla pienillä teoilla voi vaikuttaa siihen, minkälaisen hiilijalanjäljen jättää. Mukaan otetaan kaikenkokoiset kotitaloudet, niin suurperheet, kommuunit kuin yhden hengen taloudetkin. 

Kestävän elämäntavan kiihdyttämöjä järjestetään kaksi: ensimmäinen tammi-maaliskuussa ja toinen maalis-toukokuussa 2024. Kiihdyttämöihin mahtuu mukaan 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta kotitaloutta.

Kiihdyttämöjä on järjestetty Suomessa jo kymmeniä, ja niihin on osallistunut satoja kotitalouksia, jotka ovat suunnitelleet hiilijalanjälkensä pienentämisen keskimäärin puoleen nykyisestä. Osallistujat ovat kokeneet hiilijalanjäljen pienentämisen parantavan elämänlaatua, ja kunnat ovat lisäksi saaneet tietoa siitä, millaisia muutoksia asukkaat kaipaavat jotta vähähiiliset elämäntavat olisivat helpompia.

Mitä kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä tehdään?

Ilmoittautumisen jälkeen osallistujat täyttävät verkkolomakkeelle tietoja kulutustottumuksiinsa liittyen, ja D-mat oy:n asiantuntijat laskevat niiden perusteella hiilijalanjäljen taustatiedoksi tiekarttatyöpajaan.

Tiekarttatyöpajassa (noin 2,5 h) suunnitellaan, millaisia muutoksia elämäntapoihin tehdään kokeilujakson ajaksi. D-mat oy auttaa toimenpiteiden valitsemisessa ja laskee työpajan jälkeen niiden vaikutukset hiilijalanjälkeen.

Kokeilujakso kestää neljä viikkoa, ja sen aikana osallistujat kokeilevat valitsemiaan toimenpiteitä arjessaan. Kokeilujakson aikana osallistujat saavat viikoittain tietopaketteja. Jakson lopuksi osallistujat ilmoittavat D-matille, miten kokeilu sujui ja mitkä muutokset he ovat pystyneet tekemään arjessaan.

Tulevaisuustyöpajassa (noin 2 h) keskustellaan kokemuksista ja jatkosta.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöjen aikataulut

Myös yritykset voivat osallistua

Kotitalouksien lisäksi kiihdyttämöön haetaan mukaan myös yrityksiä, jotka haluavat tarjota tuotteitaan tai palveluitaan kotitalouksien kestävän arjen tukemiseksi. Nurmijärven kunta nostaa yritykset esiin omassa hankeviestinnässään kunnan omissa viestintäkanavissa.

Mukaan ilmoittautuneita yrityksiä ovat: