Ilmastokummit-hanke

Yritysten ilmastoverkosto

Kunta käynnisti vuoden alusta alueen yrityksistä sekä muista sidosryhmistä koostuvan ilmastoverkoston. Verkosto kokoontuu usean kerran vuodessa ja siinä määritellään yhteisiä ilmastotyön tavoitteita ja pohditaan keinoja niiden saavuttamiseksi. Verkoston toiminta on merkittävässä roolissa, kun puhutaan koko kunnan ilmastotyötä. Kunnan kokonaispäästöistä yrityksien osuus on n. 45%, kotitalouksien n. 45% ja kunnan oman organisaation osuus on n. 10%.

Verkosto saa tukea verkoston käynnistämiseen sekä substanssiosaamista Motiva Services Oy:ltä. Verkoston tukena toimii myös Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Keuke, jonka apu varsinkin uusien investointirahoitusten osalta on avainasemassa.

Yritysten ilmastoverkosto jatkuvaa toimintaa

Ilmastoverkoston työ on osa koko kunnan ilmastotyötä ja sen tavoitteena on yhteistyössä yritysten kanssa kehittää jatkuva ja kehitettävä toimintamalli. Työskentelytavan kehittäminen kunnan ja yritysten yhteistyönä tukee yrityksiä palvelevan verkoston kehittämistä myös tulevaisuudessa. Verkosto määrittelee itse sen, miten toimintaa jatketaan vuoden 2024 jälkeen. Verkosto voi toimia jatkossa esim. kuntarajojen yli, jolloin sen vaikuttavuutta voidaan kasvattaa.

Tietoa ja vinkkejä ilmastotyöhön löytyy kunnan ilmastotyösivustolta.

Verkostotapaaminen 16.1.2024

Ensimmäinen verkostotapaaminen järjestettiin Krannin tilalla. Tilaisuudessa keskusteltiin yritysten ilmastoverkostoon kohdistuvista tarpeista ja siitä, miten yritykset voisivat auttaa toisiaan ilmastotyössä. Esiin nousivat muun muassa avunsaanti energiaratkaisuissa, hyvien käytänteiden jakaminen, teknologiaosaaminen, tukea viestintään, brändäykseen ja näkyvyyteen sekä auditointipalveluja esim. sertifikaattien mukaisen toiminnan valvomiseen.

Verkostotapaamisessa mukana

Lue lisää yritysten ensimmäisestä tapaamisesta ao. uutisesta:

KOOSTE 16.1.2024 TAPAAMISESTA

Verkostotapaaminen 21.3.2024

Järjestyksessään toinen ilmastoverkosto kokosi reilut 20 osallistujaa historiallisen Röykkä Resortin Jugend-linnan tiloihin. Aamupalan lomassa Röykkä Invest Oy:n Jari Pitkälä kertoi paikan historiasta ja tulevaisuuden mielenkiintoisista suunnitelmista sekä siitä, minkälaisia ympäristötekoja alueella on tehty ilmaston ja luonnon ehdoilla.

Aamun ilmastoteeman mukaisesti keskusteltiin Motiva Services Oy:n opastuksella ilmastokestävyyden kehittämisestä yritystoiminnassa sekä mietittiin niitä oman yrityksen toiminnan kannalta. Ennen opastettua linnakierrosta Kaeser Kompressorit Oy:n Krister Wennström kertoi konkreettisen esimerkin siitä, miten asiantuntijuuden hyödyntäminen tuo yritykselle selkeitä taloudellisia säästöjä, joiden myötä saavutetaan merkittäviä ilmastotekoja.

Ilmastokestävyyden kehittäminen

Verkostotapaamisessa mukana

Verkostotapaaminen 15.5.2024

Ilmastoverkosto kokoontui Anora Groupin vieraana Rajamäellä. Aluksi Milja Karhu ja Roger Saarikangas kertoivat Rajamäen tehtaan toiminnasta sekä siitä miten tehtaan toiminnassa huomioidaan ilmastotyö. Aamun aikana keskusteltiin myös kestävyysviestinnästä Motiva Services Oy:n johdolla. Paikalla olleet saivat lisätietoa ilmastotyön viestinnästä sekä tulossa olevista uusista Eu-tason muutoksista.

Verkostotapaaminen 6.8.2024 klo 7.45-12

Seuraava verkostotapaaminen järjestetään 6.8.2024 klo 7:45 – 11 Nordqvistin tiloissa osoitteessa Ilvesvuorenkatu 14. Tapaamisen jälkeen kuvataan lyhyt videoklippi yritysten ilmastoverkostoon osallistuneista Nestructionstudion tiloissa klo 11-12. Ilmoittaudu mukaan tästä 31.7 mennessä.

Verkostotapaamisessa vedetään yhteen kevään tapahtumien saldoa ja keskustellaan siitä, miten yritysten ilmastoverkoston toivotaan jatkavan tulevaisuudessa. Tulevaisuuden toiveista on myös kysely, vastaamaan Ilmastoverkoston tulevaisuuskyselyyn pääset tästä.

Lisäksi tapaamisessa esitetään kunnan ilmastovideo, jossa esitellään hanketta, siihen osallistujia ja yleisesti ilmastomuutoksen hillitsemisen merkityksellisyyttä, niin yritystoiminnassa kuin kotitalouksissa.

Verkostotapaamisen jälkeen tehdään lyhyt videoklippi ilmastoverkostoon osallistuvista yrityksistä Nordqvistin lähellä olevissa Nestructionstudion tiloissa (Ilvesvuorenkatu 31). Alustavasti on suunniteltu, että paikallaolevat yritysten ja kunnan edustajat sanovat kuvausstudiossa yhteen ääneen ”Me tehdään ilmastotyötä yhdessä”. Studioseinällä, taustalla voisi näkyä mukana olevien yritysten logot. Toivottavasti pääset paikalle, niin saadaan hieno loppukaneetti ilmastovideolle. Kuvaukseen kannattaa varata aikaa tunti, eli klo 11-12.

Verkostotapaamisessa mukana

Kestävyysviestintä/Motiva Services

Kestävyysviestintä/Keuke

Lisätietoja