Ilmastokummit-hanke

Yritysten ilmastoverkosto

Kunta käynnisti vuoden alusta alueen yrityksistä sekä muista sidosryhmistä koostuvan ilmastoverkoston. Verkosto kokoontuu usean kerran vuodessa ja siinä määritellään yhteisiä ilmastotyön tavoitteita ja pohditaan keinoja niiden saavuttamiseksi. Verkoston toiminta on merkittävässä roolissa, kun puhutaan koko kunnan ilmastotyötä. Kunnan kokonaispäästöistä yrityksien osuus on n. 45%, kotitalouksien n. 45% ja kunnan oman organisaation osuus on n. 10%.

Verkosto saa tukea verkoston käynnistämiseen sekä substanssiosaamista Motiva Services Oy:ltä. Verkoston tukena toimii myös Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Keuke, jonka apu varsinkin uusien investointirahoitusten osalta on avainasemassa.

Yritysten tapaamiset

Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 16.1.2024 Krannin tilalla. Tilaisuudessa keskusteltiin yritysten ilmastoverkostoon kohdistuvista tarpeista ja siitä, miten yritykset voisivat auttaa toisiaan ilmastotyössä. Esiin nousivat muun muassa avunsaanti energiaratkaisuissa, hyvien käytänteiden jakaminen, teknologiaosaaminen, tukea viestintään, brändäykseen ja näkyvyyteen sekä auditointipalveluja esim. sertifikaattien mukaisen toiminnan valvomiseen. Katso täältä mitkä yritykset mm. olivat mukana

Lue lisää yritysten ensimmäisestä tapaamisesta ao. uutisesta:

Nurmijärven ilmastoverkosto 21.3.2024

Seuraava yritysten ilmastoverkoston tapaaminen on 21.3.2024 klo 8-11.00 (aamupala klo 7.45 alkaen) Röykkä Resortin Jugend-linnassa, osoitteessa Parantolantie 88, Röykkä. Aamun agendalla mm. ilmastokestävän liiketoiminnan suunnittelu ja hiilijalanjälkilaskenta sekä omien tavoitteiden asettaminen. Tilaisuuden jälkeen halukkailla on mahdollisuus osallistua linnakiertueelle.

Aamun ohjelma

Klo 7.45–9.00 Aamupala ja esittelykierros
  • kokoontuminen aamupalalle klo 7.45 alkaen, virallinen osuus alkaa klo 8.00
  • tervetulotoivotukset ja aamun ohjelma – Pekka Vuorenranta, Nurmijärven kunta
  • aamun kokoontumispaikan esittely ja mitä ilmastotyö merkitsee meille – Jari Pitkälä, Röykkä Resort
  • paikalla olijoiden esittelykierros
Klo 9.00–11.00 Keskustelu- ja työstöosio
  • miten voit kehittää yrityksesi liiketoiminnasta ilmastonkestävää – Jenni Uusitalo ja Pirjo Jantunen, Motiva Services Oy
    • käydään läpi millaisista käytännön askelista ilmastonkestävän liiketoiminnan suunnittelu ja toimeenpano koostuu – mm. miten tavoitteet konkretisoituvat toimenpiteiksi ja mikä rooli esimerkiksi päästölaskennalla on ilmastotyön nykytilan ja seurannan kannalta
    • työstetään yritysten käyttöön jäävää työkirjaa eri askelten osalta   
  • case esimerkki – Kaeser Kompressorit Oy, Krister Wennström

Klo 11.00 jälkeen halukkaille mahdollisuus tutustua Röykkä Resortin tiloihin

Ilmoittaudu tästä mukaan 8.3.2024 mennessä

Yritysten ilmastoverkosto jatkuvaa toimintaa

Ilmastoverkoston työ on osa koko kunnan ilmastotyötä ja sen tavoitteena on yhteistyössä yritysten kanssa kehittää jatkuva ja kehitettävä toimintamalli. Työskentelytavan kehittäminen kunnan ja yritysten yhteistyönä tukee yrityksiä palvelevan verkoston kehittämistä myös tulevaisuudessa. Verkosto määrittelee itse sen, miten toimintaa jatketaan vuoden 2024 jälkeen. Verkosto voi toimia jatkossa esim. kuntarajojen yli, jolloin sen vaikuttavuutta voidaan kasvattaa.

Tietoa ja vinkkejä ilmastotyöhön löytyy kunnan ilmastotyösivustolta.

Lisätietoja