Ajankohtaista

Aleksia, Asuminen, Ilmastotyö, Opetus ja koulutus, Sisäilma, Sähkö, Terveys, Tilakeskus, Valmius, Varhaiskasvatus

Kunta laskee kiinteistöjensä sisälämpötilaa asteella

27.9.2022

Maailmantilanne nostaa energian hintaa merkittävästi, ja myös energian riittävyys on tulevana talvena arvoitus. Valtioneuvoston Astetta alemmas -kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia säästämään energiaa, ja haastaa myös organisaatiot mukaan tekemään energiatekoja. Syksyllä ja talvella tarvitaan konkreettisia energiansäästötekoja kaikilta − yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksilöiltä. Kunta osallistuu omalta osaltaan energiansäästötalkoisiin, ja on päättänyt laskea lähes kaikissa kiinteistöissään sisälämpötilan 20 asteeseen tulevana lämmityskautena.

Energiansäästön lisätoimet tarpeellisia tulevana talvena

Kuntaliiton kyselyyn, 26.8. – 5.9.2022 energiansäästötoimista kunnissa vastasi 80 kuntaa eri puolilta Suomea. Alustavien tulosten mukaan lähes kaikki vastaajat (92 %) pitivät energiansäästön lisätoimenpiteitä tarpeellisena tulevan talven aikana. Energiansäästön lisätoimenpiteiden suunnitelma oli hyväksytty tai valmistelussa lähes kaikilla vastaajilla (96 %).

Lisätoimien tarpeellisuuteen on pääsyynä talous, mutta myös yleinen energiansäästö, ilmastotyö ja sähkön riittävyysnäkymät vaikuttavat harkinnassa oleviin tai tehtyihin toimenpiteisiin.

Kysyttäessä mitä energiansäästön lisätoimenpiteistä on kunnissa suunnitteilla tai on päätetty toteuttaa, niin huonelämpötilojen laskemista harkitsi tai tulee toteuttamaan 70 % vastanneista kunnista.

”Myös Nurmijärven kunta on päättänyt laskea kiinteistöjensä sisälämpötilan tavoitetasoksi 20 astetta alkavana lämmityskautena. Sisälämpötilan laskeminen asteella vähentää energiankulutusta 5 %, ja edistää myös ilmastotyötä ja tukee energian riittävyyden haasteita”, kertoo tekninen johtaja Juha Oksanen.

Sisälämpötilan tavoitetasoa ei toteuteta päiväkotien eikä terveydenhuollon kiinteistöissä.

”Meillä jokaisella on varmasti ymmärrys vallitsevan tilanteen tärkeydestä sekä yhteinen tahto osallistua energiansäästötoimiin. Toivon, että Astetta alemmas-kampanjan innoittamana mukaan lähtee mahdollisimman moni yritys ja kuntalainen”, lisää Oksanen.

Takaisin listaukseen