Teemasivut

Ilmastotyö

Ilmastonmuutos on merkittävä pitkän aikavälin muutos globaalissa tai paikallisessa ilmastossa.

Ilmastonmuutoksen suurin syy on fossiilisten polttoaineiden jatkuvasti lisääntyvä käyttö. Lisäksi metsien hävitys, soiden kuivatus pelloksi ja maatalous voimistavat ilmastonmuutosta. Näistä seuraa maapallon keskilämpötilan nousu, jolla on moninaisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elämään.

Tärkeimmät keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat fossiilisista polttoaineista luopuminen, kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttö, energian säästö ja energiatehokkuus, liikenteen sähköistäminen, metsäkadon pysäyttäminen, luonnollisten hiilinielujen kasvattaminen ja ilmastokestävä ruoantuotanto ja -kulutus. 

Nurmijärven kunnan ilmastotyö 

Nurmijärven kunta pyrkii omassa toiminnassaan ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä.

Edistämme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme, tuemme ympäristönsuojelua kunnan ja kansalaistoiminnan yhteistyönä sekä rakennamme kuntaa taloudellisesti, ekologisesti ja vastuullisesti. (Nurmijärven kuntastrategia 2018 – 2025) 

Ilmastotyö on työtä, jota tehdään ilmaston hyväksi.

Nurmijärven kunnassa on tehty ilmastotyötä päästöjen vähentämisessä, vaikka varsinaisia hiilineutraalisuustavoitteita ei kunnalla ole.  Kunta on myös mukana erilaisissa hankkeissa, ohjelmissa ja verkostoissa.

Kunnassa on tehty ilmastotyötä ja -tekoja

  • toteuttamalla energiaa säästäviä toimenpiteitä kunnan kiinteistöissä
  • olemalla mukana KUUMA-kuntien Keski-Uudenmaan ilmasto-ohjelmassa 
  • verkostoitumalla kuntien ilmasto-ohjelmia kehittävien kuntien kanssa 
  • ohjaamalla maankäytön ja liikenteen suunnittelussa asuntotuotantoa yhdyskuntarakenteen, joukkoliikenteen ja palveluiden suhteen hyvin saavutettaville alueille.  
Ilmastoteko on toimenpide, jolla voi hillitä ilmastonmuutosta.

Nurmijärven kunnan kasvihuonepäästöjä voi seurata myös CO2-raportin avulla.  CO2-raportti julkaisee kuntatasolle ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa. Tilastoinnissa ovat mukana kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon päästöt. 

Tieliikenne aiheuttaa tällä hetkellä kunnan suurimmat päästöt, noin 43 %. Käy tutustumassa tarkemmin Nurmijärven päästöihin kuntien Hinku-verkoston Hinku-laskennan 2018 avulla. 

Nurmijärvellä seuraavaksi tehtäviä päästövähennystoimenpiteitä voisivat olla henkilöautoliikenteen vähentäminen, joukkoliikenteen riittävän palvelutason säilyttäminen, fossiilisista polttoaineista luopuminen nopealla aikataululla erillislämmityksessä ja ilmastotyön resurssien takaaminen. Lisätietoa ilmastotyöstä hiilineutraalisuomi.fi – sivustolta

Kuntalaiset ja yritykset mukaan ilmastotyöhön

Jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen tekemällä pieniä tai suuria ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä ilmastotekoja, esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, ruokaan ja hankintoihin liittyen. Vinkkejä, linkkejä ja tietoja, miten yksittäinen henkilö voi hillitä omalta osaltaan ilmastonmuutosta – tutustu Kuntalaisten ilmastoteot-sivuun.

Alueen yritykset voivat omalta osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen pienentämällä hiilijalanjälkeä esimerkiksi energiansäästöllä, materiaalitehokkuudella, hankinnoilla ja logistiikalla. Yrityksille tietoa ja vinkkejä ilmastotyöhön sekä alueen yritysten ilmastotyön esittelyjä – tutustu Yritysten ilmastoteot-sivuun.