Kunta tiedottaa

Tulevaisuuden Kirkonkylä –kehittämistyö etenee

Kirkonkylän kehittämissuunnitelma toimii pohjana asemakaavamuutoksille, ja sen tavoitteena on vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta asukkaiden ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta.

Suunnittelutyöhön on otettu mukaan asukkaat, alueen yritykset ja luottamushenkilöt, joilta on saatu hyviä ideoita ja kommentteja. Näiden pohjalta on pystytty määrittelemään alueen lähtökohtia, kehitettäviä asioita ja alueen potentiaalia. Tuloksia ja lisätietoa löytyy nurmijarvi.fi/tulevaisuudenkirkonkyla.

Työ etenee suunnitellusti – tällä hetkellä tehdään erilaisia selvityksiä, kuten kaupallinen-, maisema- ja viherverkostoselvitys. Kehittämissuunnitelmaluonnoksen valmistelu on aloitettu, ja sitä on tarkoitus esitellä asukkaille ja luottamushenkilöille marraskuussa.