Kunta tiedottaa

Klaukkalan minipalveluverkkotyö tähtää terveisiin ja turvallisiin koulu- ja päiväkotitiloihin

Klaukkalassa sijaitsevien Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän koulujen sekä Syrjälän päiväkodin kunto antaa perustellun syyn harkita uudisrakentamista peruskorjauksen sijaan. Klaukkalassa toteutettava palveluverkkotyö liittyy Nurmijärven kunnan kestävän kasvun ohjelmaan. Selvityksessä on arvioitu, että uusi suurempi koulu, jossa huomioidaan esiopetuksen tilan tarpeet, tulee taloudellisesti edullisemmaksi kuin kolmen koulun peruskorjaus. Uudisrakennuksen etuna on lisäksi varmuus siitä, että saadaan terveet, turvalliset ja nykymuotoiseen opetukseen suunnitellut toiminnalliset tilat, jotka parantavat opetuksen laatua.

Klaukkalan palveluverkon toteuttamiseen useita vaihtoehtoja

Klaukkalan palveluverkon toteutumiselle ehdotetaan koulujen osalta kolmea vaihtoehtoa. Eri vaihtoehtoja tarkasteltaessa on huomioitava, että Klaukkalaan on tulossa uusi kunnallinen 10-ryhmäinen päiväkoti, jonka ensisijainen sijoituspaikka on Viirinlaaksossa. Klaukkalaan ollaan lisäämässä yksityistä päiväkotitoimintaa. Klaukkalan palveluverkon vaihtoehdot ovat:

  1. Iso yhtenäiskoulu, johon siirtyisivät oppilaat Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän kouluista. Osa Syrjälän koulun oppilaista siirtyisi Harjulaan. Isoon yhtenäiskouluun rakennettaisiin tilat myös esiopetukselle.
  2. Yhtenäiskoulu, johon tulisivat oppilaat Klaukkalan ja Urheilupuiston kouluista. Kouluun rakennettaisiin myös tilat esiopetukselle. Osa Syrjälän koulun oppilaista menisi Harjulaan ja osa joko laajennettuun Isoniitun kouluun tai Viirinlaaksoon rakennettavan päiväkodin yhteyteen.
  3. Uusien erillisten koulurakennuksien rakentaminen ylä- ja alakoululle. Urheilupuistoon rakennettaisiin uudet koulutilat, joissa olisivat vuosiluokat 7–9. Myös Klaukkalan koululle tulisivat uudet tilat, joissa olisi vuosiluokat 1–6 sekä esiopetus. Osa Syrjälän koulun oppilaista siirtyisi uuteen kouluun ja osa Harjulaan.

Kaikissa ratkaisuissa huomioidaan Vendlaskolanin sijoittuminen Klaukkalan alueella sekä tarvittaessa ruotsinkielisten palveluiden kokonaisuus.

Palveluverkkotyö tehdään syksyn aikana

Palveluverkkotyöhön osallistetaan useita kohderyhmiä ja saatua palautetta hyödynnetään vaikutusten ennakkoarvioinnissa sekä hankesuunnitelman valmistelussa. Palveluverkon tarkastelu ja hankesuunnitelma tehdään tämän syksyn aikana. Palveluverkon hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda eri toteutusvaihtoehdoin valtuuston päätettäväksi vuoden 2024 alkupuoliskolla.