Kunta tiedottaa

Valtuusto päätti sopeuttaa kunnan taloutta 9 miljoonalla

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja tulevien vuosien investointipaineet lisäävät kunnan talouden haasteita. Kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa 2023 sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla. Valtuuston hyväksymä Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma sisältää sekä säästötoimenpiteitä että rakenteellisia uudistuksia.

Valtuusto linjasi kesäkuussa muun muassa maksujen korottamisesta, kolmen päiväkodin perustamisesta ja yhdeksästä huonokuntoisesta varhaiskasvatuksen yksiköstä luopumisesta, Klaukkalan yhtenäiskoulun tarveselvityksen aloittamisesta, ruoka- ja siivouspalveluita tuottaman Aleksia-liikelaitoksen liiketoimintakaupan selvittämisestä ja alkuluokkapilotoinnin päättämisestä porrastetusti.

Valtuusto päätti, että poliittinen ohjausryhmä jatkaa työskentelyään syksyllä 2023 jäljelle jääneen 0,9 miljoonan euron vajeen paikkaamiseksi ennen talousarviopäätöksiä vuodelle 2024.
Sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua. Valtuusto päättää ensivuoden talousarviosta 15. marraskuuta.

Kunnanvaltuuston päätökseen, kunnan taloustilanteeseen ja poliittisen ohjausryhmän valmisteluun voi tutustua tarkemmin osoitteessa:
nurmijarvi.fi/nuuka

Kuntaorganisaation kehittämisen kokonaisuus
2,5 milj. euron (153–165 htv) sopeutustoimet, sis. mm:

 • työllisyyden hoidon kehittäminen
 • kunnan lautakuntarakenteen tiivistäminen
 • talous- ja henkilöstöhallinnon keskittäminen ja hallinnon tehostaminen
 • henkilöstösäästöt
 • muutokset tukipalvelujen tuotantotapoihin
 • Aleksia-liikelaitoksen liiketoimintakaupan selvittäminen

Maksut ja taksat -kokonaisuus
2,075 milj. euron sopeutukset

 • vesimaksujen tarkistaminen
 • hulevesimaksujen käyttöönotto
 • vesi- ja jätevesiliittymämaksujen tuloutusmuutokset
 • liikuntapaikkojen maksujen tarkastelut

Kunnan avustukset
257 800 euron sopeutukset,
sis. mm:

 • Yksityistieavustukset 100 000 e
  (porrastetusti viidelle vuodelle)
 • Kissankello 30 000 e
  (porrastetusti kahdelle vuodelle)
 • Uimahalli 60 000 e (20 000 e/vuosi)
 • Vähävaraisten järjestöjen tuki 6 000 e
 • Viestinnän sponsorointiavustukset
  5 000 e
 • HyväOlo -kortti 35 000 e
 • Urheiluseurojen avustukset 21 800 e
 • Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen
  avustukset 7 600 e
 • Nuorisojärjestöjen avustukset 3 000 e
 • HYTE-avustus 5 400 e
 • Taiteen perusopetus 24 000 e

Kuntalaisten palvelut -kokonaisuus
854 000 euron (14–18 htv) sopeutus-toimet, sis. mm:

 • alkuluokkatoiminnasta luopuminen syksystä 2024 alkaen porrastetusti
 • katuvalosaneeraukset
 • joukkoliikenteen palvelutason tarkistukset
 • avoimen varhaiskasvatuksen
  mitoittaminen kysynnän
  mukaan

Kunnan omistukset ja kiinteistöt -kokonaisuus
195 000 euron vuosittaiset säästöt

 • Kunta luopuu oman ydintoimintansa kannalta tarpeettomista kiinteistöistä
 • 195 000 e ei sisällä myynneistä saatavia kertaluontoisia tuloja
 • Monikon (sis. kahvila) osalta selvitys toiminnan kehittämisestä ja omistamisesta
 • Märkiön leirikeskuksen omistajuudesta luopumisen selvittäminen

Verorahoituksen lisäys
2,243 milj. euroa

 • Kunnallisveroon 0,2 %-yksikön korotus vuonna 2027
 • Valtuusto päättää talousarviopäätös-
  ten yhteydessä marraskuussa veroista
  talousarvio- ja taloussuunnittelu-
  vuosille