Kunta tiedottaa

Heinoja I katu- ja vesihuoltourakka valmistui heinäkuussa

Rakennettu kunnallistekniikka ja katuverkko mahdollistavat alueen uusille tonteille rakentamisen, kun niille on kulkuyhteys sekä valmius vesi- jätevesi- sähkö- ja teleliittymille.

Tänä vuonna alueen pääkaduille vedetään myös ensimmäiset päällystekerrokset sekä asennetaan alueelle valaisinpylväät, minkä jälkeen alue on valmis vastaanottamaan ensimmäiset talonrakentajat.

Lopulliset päällystekerrokset, reunakivet ja viheralueet rakennetaan valmiiksi tulevina vuosina alueen rakentumisen myötä.

Heinojan kunnallistekniikka lukuina
yli 100 valaisinta
2 jätevesipumppaamoa
13,5 km vesihuoltolinjoja
560 kaivoa
4,5 km katua
40 km sähkö- ja teleputkia
noin 160 vesijohtoventtiiliä
kokonaisuutena noin 6,7M€