Kunta tiedottaa

Rajamäen kampus korvaa Seitsemän veljeksen koulun, Rajakaaren ja Kuntolan

Seitsemän veljeksen koulu, Rajakaari ja Kuntola poistuvat Rajamäen katukuvasta ja tilalle rakennetaan Rajamäen kampus. Rajamäen kampukselle nousee kaksi rakennusta, joihin tulee tilat perusopetuksen 6.–9. vuosiluokille, noin 600 oppilaalle sekä liikuntatilat koulun ja liikuntapalveluiden käyttöön. Kampusalueen rakennusten yhteislaajuus on noin 7 600 bruttoneliömetriä.

Koulurakennuksen julkisivu tulee betonisandwich elementeistä ja liikuntahallin julkisivu teräsohutlevypintaisista elementeistä. Urakassa uusitaan myös pysäköintialueet ja pihat vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Kokonaisvastuu-urakoitsijana, joka vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta, on SRV Rakennus Oy. SRV Rakennus Oy on kesän aikana perustanut työmaan ja aloittanut Seitsemän veljeksen koulun ja Rajakaaren purkutyöt. Samaan aikaan purkutöiden kanssa on käynnissä uusien rakennusten rakennuslupavaiheen suunnittelu yhteistyössä kunnan kanssa. Suunnittelussa kuullaan tilojen tulevia käyttäjiä ja pyritään yhdessä luomaan nykyaikaiset, energiatehokkaat, muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset tilat tuleville vuosikymmenille.

Rakennuslupahakemus on tarkoitus jättää alkusyksystä ja rakennuslupaa hankkeelle odotetaan loppuvuodesta 2023. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2025 aikana. Pihatyöt ja Kuntolan purku tapahtuvat urakan päätteeksi kevään ja kesän 2026 aikana.

Rajamäen kampuksen rakennuttamis-, valvonta- ja koordinaattoritehtävistä vastaa Raksystems Insinööritoimisto Oy ja arkkitehtisuunnittelusta Jaakkola Arkkitehdit.