Kunta tiedottaa (Nurmijärvi-lehti 1/2020)

Rajamäen kylänpään tontit kävivät kaupaksi

Katso tonttitarjonta: nurmijärvi.fi/tontit

Rajamäen Kylänpäässä oli 15 tonttia haettavana. Haku tapahtui arvontamenettelyllä. Hakuaika oli 1.-15.11.2019 ja hakemuksia tuli 12 kappaletta. Suurin osa hakijoista oli Rajamäeltä.

”Tonttikysyntää oli todella paljon, joten odotimme useamman hakevan tonttia”, kertoo maankäyttöinsinööri Marja Puhakainen. ”Pyrimme saamaan tontinhakijoita muualtakin kuin Rajamäeltä, sillä alue on viihtyisä ja turvallinen lapsiperheille, rakentuuhan alueelle päiväkotikin. Olemme panostaneet uusiin tonttikyltteihin ja näyttävään mainostaulun liikekeskuksen lähelle, jotta tonttikysyntä pysyisi vilkkaana”, jatkaa Puhakainen.

Yksiasuntoisen erillispientalo AO1-tonteihin tuli kuusi varausta ja kolme varausta tuli AO2-tonteihin, joille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Arvontamenettelyllä valitsematta jääneet tontit ovat avautuneet uudelleen haettavaksi jatkuvan haun periaatteella.

Tontteja voi hakea joko sähköisesti tai kirjallisesti ja tontit ovat sekä ostettavissa että vuokrattavissa.

Kunta siirtyy sähköiseen kaupankäyntiin

 Nurmijärven kunta on siirtymässä sähköiseen kaupankäyntiin tämän vuoden aikana. Kauppakirjat ja vuokrasopimukset allekirjoitetaan sähköisesti, jolloin asiakirjojen allekirjoittaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Sähköinen kaupanteko on myös taloudellisesti edullisempaa kuin perinteinen kaupanteko.