Tiedotuslehti

Nurmijärvi-lehti 1/2020

Kunnan tiedotuslehti juhlii Seitsemää veljestä

Nurmijärven tiedotuslehti 1/2020 - kansi

Nurmijärven kunnan tiedotuslehti jaetaan kuntalaisille viikonvaihteen 31.1.-2.2. aikana. Lehden 1/2020 teemana on Seitsemän veljestä 150 -juhlavuosi, jonka juhliminen alkaa Nurmijärvellä tulevana sunnuntaina. Tuoreen lehden luettavuutta on parannettu saadun lukijapalautteen myötä.

Lehden etusivulla komeilevat Jukolan veljekset sarjakuvataitelija Kristian Huitulan tulkitsemina. Vuoden ensimmäisen tiedotuslehden teemana on Seitsemän veljestä 150 -juhlavuosi.

”2.2.2020 tulee kuluneeksi 150 vuotta Seitsemän veljeksen julkaisusta, ja juhlavuosi on Aleksis Kivi -pääkaupungille tärkeä. Juhlavuonna keskitymme kunnassa lukutaidon ja -innon edistämiseen, ja Seitsemän veljestä 150 on teemana myös tiedotuslehdessä”, Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen kertoo. ”Lehden sivuilta löytyy muun muassa tietoa juhlavuodesta, tapahtumia, somedraamaa ja juhlavuoden suojelijan presidentti Tarja Halosen haastattelu.”

Lehdessä on myös paljon tietoa muista ajankohtaisista aiheista, kuten palveluverkkotyön etenemisestä, osallistuvasta budjetoinnista, Vanha-Klaukan rakentamisesta, koululaisten maksuttomista harrastuskerhoista, liikuntaryhmistä, kevään tapahtumista ja yksityisteistä.

Lehden luettavuutta parannettu

Nurmijärvi-lehden ilme uudistettiin syksyllä 2019 ja kunta kannusti lukijoita antamaan palautetta. Kunnan kotisivujen palautelomakkeen kautta saatiin yhteensä 37 palautetta, ja lehti sai lukijoiltaan yleisarvosanaksi 3.1/5, uusi ilme 3.35/5 ja lehden sisältö 3/5.

”Haluan kiittää kaikkia palautteenantajia risuista ja ruusuista. Palautteen perusteel­la suurin osa lukijoista piti uudistusta ai­nakin jossain määrin onnistuneena, mutta parannettavaakin tosin jäi. Saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää jatkokehittämisen näkökulmasta”, Siltanen kertoo.

Tiedotuslehden toimituskunta sai myös pal­jon sanallista palautetta sekä palautelomak­keen kautta että sähköpostitse, kasvokkain ja Sol­mun kautta.

”Useimmissa kritiikeissä huomautettiin lii­an pienestä tekstikoosta. Olemmekin kiin­nittäneet tällä kertaa entistä enemmän huo­miota lehden luettavuuteen muun muassa suurentamalla fonttia. Olemme myös parantaneet lehden luettavuutta sähköisesti. Sen lisäksi että tiedotuslehti on luettavissa pdf-tiedostona, tuomme lehden juttuja myös yksittäisinä artikkeleina. Tämä helpottaa myös lehden juttujen jakoa sosiaalisessa mediassa”, Teemu Siltanen kertoo.

Toimituskunta toivoo palautetta myös uusimmasta tiedotuslehdestä. Sitä voi antaa palautelomakkeen kautta.

Lue lehti

Voit ladata koko lehden pdf-muodossa tai lukea yksittäisiä artikkeleita kotisivuilla.

Tiedotuslehden artikkeleita lisätään tälle sivulle helmikuun aikana.