Kunta tiedottaa (Nurmijärvi-lehti 1/2020)

Kotisivut uudistuivat

Kunnan uudet kotisivut otetiin käyttöön vuoden 2019 loppupuolella ja uudistusprojekti on nyt loppusuoralla. Alkuvuodesta tehdään vielä viimeisiä teknisiä korjauksia mm. saavutettavuuteen sekä samalla laajennetaan sisältöä. Laajemmista kokonaisuuksista puutuvat vielä suuri osa koulujen sivuista ja ne julkaistaan helmikuun loppuun
mennessä.

Sivustoa tullaan kehittämään edelleen, jota ne palvelisivat mahdollisimman hyvin käyttäjiä. Tähän kehittämiseen kuuluvat niin
sivujen sisältöjen (esim. videomateriaalien) ja löydettävyyden parantaminen kuin myös teknisen toimivuuden kehittäminen.

Uudistamisen yhteydessä olemme saaneet runsaasti palauteta. Suurin osa kritiikistä on kohdistunut sosiaali- ja terveyspalveluiden löytymiseen sivustolta. Koska näitä palveluita tuottaa nykyisin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, ei palveluiden varsinaisia sisältöjä enää löydy kunnan verkkosivuilta. Parannamme vielä mm. hakutoimintoa, jota se osaisi jatkossa paremmin ohjata sote-palveluita etsivät Keusoten omille sivuille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedot löydät Keusote-sivuilta.

www.keski-uudenmaansote.fi