Kunta tiedottaa (Nurmijärvi-lehti 1/2020)

Luettavampi tiedotuslehti

Nurmijärvi lehti 3/19

Nurmijärven kunnan tiedotuslehti uudistui syksyllä 2019. Kunta kannusti lukijoita antamaan palautetta uudistuksesta. Palautelomakkeen kautta annettiin 37 palautetta, ja lehti sai lukioiltaan yleisarvosanaksi 3.1/5, uusi ilme 3.35/5 ja lehden sisältö 3/5.

”Haluan kiittää kaikkia palautteenantajia risuista ja ruusuista. Arvostelun perusteella suurin osa lukioista piti uudistusta ainakin jossain määrin onnistuneena, muta parannettavaakin tosin jäi. Saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää jatkokehittämisen näkökulmasta”, kunnan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen kertoo.

Tiedotuslehden toimituskunta sai myös paljon sanallista palautetta sekä palautelomakkeen kautta että sähköpostitse, kasvokkain ja Solmun välityksellä.

”Useimmissa kritiikeissä huomautettiin liian pienestä tekstikoosta. Olemmekin kiinnittäneet tällä kertaa entistä enemmän huomiota lehden luettavuuteen muun muassa suurentamalla fonttia”, Siltanen kertoo.
Anna palauteta uusimmasta tiedotuslehdestä kunnan kotisivuilla.