Kunta tiedottaa (Nurmijärvi-lehti 1/2020)

Kunta kierrättää tavaraa Kiertonetissä

Nurmijärven kunta kokeilee käytöstä poistetun ja tarpeettoman tavaran kierrättämistä Kiertonet-verkkopalvelun kautta. Palvelu on internetissä toimiva ja kiertotaloutta vauhdittava julkisen tavaran avoin kauppapaikka. Julkisella tavaralla tarkoitetaan verovaroin hankittua omaisuutta, joten Kiertonetissä vain julkisen sektorin toimijat voivat myydä itselleen tarpeetonta omaisuuttaan.

Nurmijärven kunnassa palvelun käyttöönoton tavoitteena on saada kaikki käyttökelpoiset ja ehjät tavarat uudelleen käyttöön ja siten vähentää varastotilojen tarvetta sekä kaatopaikalle menevän jätteen määrää. Kiertonet-palvelun hyödyntäminen tukee osaltaan kuntamme työtä kestävän kehityksen ja vastuullisen kulutuksen vahvistamiseksi.

Kunta haluaa palvelun avulla myös lisätä avoimuutta. Kuntalaisilla on näin hyvä mahdollisuus saada tietoa, mitä tavaraa kunta on myymässä. Ostajina voivat olla niin yksityiset kuntalaiset kuin yritykset ja muut toimijat. Ostajan täytyy ensin luoda itselleen palvelussa käyttäjätunnus, jonka jälkeen hän voi jättää tarjouksia haluamistaan huutokauppakohteista.

Ensimmäisenä kunnan sisäisenä organisaationa on palvelun ottanut käyttöön Aleksia liikelaitos ja konsernipalvelut. Liikelaitos myy tarpeettomia keittiölaitteita ja astiota ja konsernipalveluilla on myytävänä käytöstä poistettuja kalusteita. Tavaroita tulee myyntiin sitä mukaa, kun varastoja saadaan käytyä läpi.

www.kiertonet.fi. Nurmijärven kunnan aktiiviset ilmoitukset löydät kirjoittamalla palvelun hakuun ”nurmijärven kunta”.