Kunta tiedottaa (Nurmijärvi-lehti 1/2020)

Osallistuva budjetointi mahdollistaa ideoiden toteuttamisen

Sääksin Mustasaaren suositun tulipaikan kunnostus oli yksi kahdeksasta vuoden 2019 osallistuvan budjetoinnin rahoitusta saaneista ideoista. Ehdotuksen ja hankkeen taustalla ovat Nurmijärven Latu ja Polku ry ja Kiljavan opisto yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Joulukuun 2019 loppuun mennessä hanke oli edennyt siten, että vanha katos ja tulipaikka on purettu ja uusi puolikota on pystytetty. Tammikuun aikana, jos jäätilanne sallii saarelle pääsyn, rakennetaan katto ja tulipesä ja viedään polttopuut.

Nurmijärven Latu ja Polku ry ovat jo konkareita osallistuvan budjetoinnin hyödyntäjänä. Jo ensimmäisenä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisvuonna 2017 yhdistyksen idea Isosuon lähiliikuntapaikan kohentamiseen sai rahoituksen luontopolun ennakkosuunnitteluun. Hankkeen jatkoa työstetään edelleen yhteistyössä kunnan,keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

Nurmijärven Latu ja Polku ry:n varapuheenjohtaja Keijo West kertoo, että yhdistyksen hallituksessa mietitään vuosittain osallistuvan budjetoinnin teemaa ja sitä, miten sen kautta voisi toteuttaa yhdistyksen omia tarpeita tai ideoita. Mustasaaren tulipaikan kunnostamishanke on ollut työn alla jo vuodesta 2014, jolloin neuvottelut alueen omistajan, Metsähallituksen, kanssa on aloitettu. ”Osallistuva budjetointi oli se lopullinen onnenpotku, jolla toteutuminen varmistettiin”, sanoo West.

Ehdotuksia tehtäessä olisi hyvä etukäteen miettiä hankkeeseen olennaisesti liittyvät asiat ja kirjata ne ehdotusten jättölomakkeessa oleviin kohtiin. ”Ehdotusten tekeminen on helppoa, eikä paljon aikaa vie kun asiat on etukäteen mietitty”, sanoo Keijo West.

Mustasaaren vanhan tulisijan purku.
Mustasaaren uusi puolikota ja tulisija sijoittuvat vanhan katoksen paikalle. Näin hyödynnetään vanhan katoksen pohjaa ja vältyttiin maan pinnan rikkomiselta. Erä- ja luonto-opasopiskelija Mikko Ruuskanen purkaa vanhaa katosta.