Kunta tiedottaa (Nurmijärvi-lehti 1/2020)

Millainen on tulevaisuuden Nurmijärvi?

Osallistu kunnan palveluverkkotyöhön helmikuussa

Nurmiärveläisillä on nyt mahdollisuus osallistua Nurmiärven tulevaisuustyöhön palveluverkkotyön yhteydessä. Ensimmäiset Me tehdään Nurmiärvi -työpajat ja kuntalaiskyselyt järjestetään helmikuussa.

Nurmiärven kunnassa on käynnissä palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteutaa. Syksyn 2019 aikana kuntalaiset antoivat palauteta palveluverkkotyöhön liityen ja toivoivat muun muassa vahvempaa osallistamista. Annetu palaute otetiin kunnassa huomioon ja helmikuun aikana kunta järjestää Me tehdään Nurmiärvi -työpajoja, joissa kuntalaiset pääsevät otamaan kantaa, millainen on heidän toiveensa tulevaisuuden Nurmiärvestä.

”Helmikuun aikana haemme kuntalaisilta ja päätäjiltä näkemyksiä siitä, millaisilla kriteereillä kunnan palveluita tulevaisuudessa kehitetään. Työpajoissa kaikki halukkaat voivat ideoida ja käydä vuoropuhelua. Järjestämme helmikuussa myös kuntalaiskyselyn, jota mahdollisimman moni saa äänensä kuuluville”, Nurmiärven kunnan tekninen johtaja Jouko Lehtonen sanoo. ”Meille on tärkeää, etä Nurmiärvi kehittyy tulevaisuudessa kuntalaisten haluamaan suuntaan, sillä Nurmiärvi tehdään yhdessä.”

Nurmiärven kunta järjestää helmikuun aikana yhteensä kolme Me tehdään Nurmijärvi -työpajaa kuntalaisille. Ensimmäinen järjestetään 6.2. Klaukkalassa Arkadian yhteislyseon aulassa. Toinen järjestetään 12.2. Kirkonkylällä valtuustosalissa. Kolmas tilaisuus järjestetään 13.2. Rajamäen lukion ruokalassa.

”Työpajojen pohjalta viranhaltiat pääsevät valmistelemaan palveluverkon suunnitelua varten kriteerit, jotka viedään valtuuston päätetäväksi maaliskuussa”, Lehtonen taustoitaa. ”Maaliskuun valtuuston jälkeen järjestämme uusia Me tehdään Nurmiärvi -tapahtumia.”

Lopullinen palveluverkkosuunnitelma tulee päätöksentekoon asteitain keväällä ja syksyllä. Palveluverkkotyöhön liityvät materiaalit löytyvät nurmijarvi.fi/palveluverkko

Palveluverkkotyön aikataulu keväällä 2020

Palveluverkkotyön aikataulu keväällä 2020 -kaavio