Teemasivut

Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Palveluverkkosuunnitelma 2020-2040

Valtuusto päätti kokouksessaan 27.1.2021 Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelmasta. Tustustu hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan TÄSTÄ. Tutustu alueittaisiin suunnitelmataulukoihin TÄSTÄ.

Mitä päätösten jälkeen? – Näin palveluverkkosuunnitelma etenee koulujen ja päiväkotien osalta

Valtuusto hyväksyi palveluverkkosuunnitelman kokouksessaan tammikuussa 2021. Lue täältä, miten palveluverkkosuunnitelma etenee koulujen ja päiväkotien osalta.

Palveluverkkotyö

Vuonna 2020 Nurmijärven kunnassa oli käynnissä palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätettiin, missä ja miten kunnan palveluita toteutetaan. Työ aloitettiin jo vuonna 2019 ja palveluverkkosuunnitelma laadittiin vuoden 2020 aikana. Laadintatyön läpikantavana ajatuksena oli kuntalaisten, palvelujen käyttäjien ja henkilöstön vahva osallistaminen ja kuunteleminen. Työhön osallistettiin myös luottamushenkilöitä, vaikuttamistoimielimiä ja sidosryhmiä. Palveluverkkotyöhön osallistui alusta alkaen laajasti myös ratkaisuja eniten koskettava ryhmä eli palveluiden käyttäjät ja palveluiden tuottajat.

Valtuusto päätti palveluverkkosuunnitelmasta kokouksessaan 27.1.2021. Tutustu valtuuston hyväksymään palveluverkkosuunnitelmaan TÄSTÄ.

Alla esitetty aikajana kuvaa palveluverkkosuunnitelman vaiheiden etenemistä kevään ja syksyn 2020 aikana. Aikataulun voit katsoa myös aikataulusivulta:

""

Osallistuminen palveluverkkotyöhön

Kevään 2020 aikana kuntalaiset osallistuivat aktiivisesti palveluverkkotyöhön Me tehdään Nurmijärvi -osallisuustyön avulla. Osallisuustyön ja kunnan palveluverkon nykytilan analyysin pohjalta valtuusto päätti kokouksessaan 25.3.2020 Nurmijärven palveluverkon suunnittelun tavoitteet ja kriteerit. Lisätietoja palveluverkon tavoitteista ja kriteereistä löydät palveluverkon tavoitteet ja kriteerit osiosta.

Kevään 2020 aikana palveluverkkosuunnitelman laadinta jatkui päätettyjen tavoitteiden ja kriteerien ohjaamana. Alkuperäisen aikataulun mukaan kunnanvaltuuston oli tarkoitus päättää palveluverkosta kahdessa osassa: elokuussa kunnallisesta lukiosta ja lokakuussa koko palveluverkosta. Työn aikana ilmeni kuitenkin voimakas tarve selvittää kustannustehokkaampia vaihtoehtoja hankesuunnitelmissa esitettyjen lukiovaihtoehtojen tilalle ja palveluverkosta päättäminen siirtyi lokakuulle. Kunnan lautakunnat käsittelivät palveluverkkosuunnitelmaluonnoksia 30.9. ja toivoivat käyttöönsä muun muassa kuntalaiskyselyn tulokset (kysely sulkeutui 7.10. Tulosten yhteenveto löytyy täältä) ja tarkempia tietoja ennakkovaikutusten arvioinnista ennen lausuntojen antamista. Asianmukaisen valmistelun vuoksi palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2020.

Syksyllä 2020 on palveluverkkoratkaisujen aika. Pääset osallistumaan Me tehdään Nurmijärvi –palveluverkkotyöhön syys-lokakuun aikana osallistumalla kuntalaiskyselyyn ja infotilaisuuteen. Tarkemmat aikataulut löytyvät Osallistu palveluverkkotyöhön -sivulla.

Keusoten palveluverkkohanke

Nurmijärven kunnan palveluverkkotyö ei sisällä sosiaali- ja terveyspalveluita, sillä kyseiset palvelut kunnassa järjestää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote).

Keusote on käynnistänyt oman palveluverkkohankkeen, jonka vaiheita voi seurata Keusoten verkkosivuilla (avautuu uuteen välilehteen).