Teemasivut

Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Nurmijärven kunnassa on käynnissä palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Työ aloitettiin viime vuonna, ja palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus laatia ja viedä päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Lopullisesti työn etenemisestä päättää kunnanvaltuusto 29.1.2020.

Näin palveluverkkoselvityksen on tarkoitus edetä keväällä:

Osallistuminen palveluverkkotyöhön

Nurmijärvi tehdään yhdessä. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kevään 2020 aikana Me tehdään Nurmijärvi -työpajoihin. Lisäksi kuntalaiset pääsevät osallistumaan palveluverkkotyöhön kyselyn muodossa jo helmikuussa. Myöhemmin keväällä järjestetään lisää Me tehdään Nurmijärvi -tapahtumia ja -kyselyjä. Lisää tietoa Osallistu palveluverkkotyöhön -sivulla.

Nurmijärven kunta teetti syksyllä kuntalaiskyselyn. Kyselyn tuloksiin voit tutustua Kysely palveluverkkoselvityksestä 10/2019 -sivulla.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?