Teemasivut

Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Nurmijärven kunnassa on käynnissä palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Työ aloitettiin viime vuonna, ja palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus laatia ja viedä päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Kunnanvaltuusto päätti työn etenemisestä 29.1.2020.

Alla esitetty aikajana kuvaa palveluverkkosuunnitelman vaiheiden etenemistä kevään ja syksyn aikana. Aikataulun voit katsoa myös aikataulusivulta:

""

Osallistuminen palveluverkkotyöhön

Kevään 2020 aikana kuntalaiset osallistuivat aktiivisesti palveluverkkotyöhön Me tehdään Nurmijärvi -osallisuustyön avulla. Osallisuustyön ja kunnan palveluverkon nykytilan analyysin pohjalta valtuusto päätti kokouksessaan 25.3.2020 Nurmijärven palveluverkon suunnittelun tavoitteet ja kriteerit. Lisätietoja palveluverkon tavoitteista ja kriteereistä löydät palveluverkon tavoitteet ja kriteerit osiosta.

Kevään aikana palveluverkkosuunnitelman laadinta jatkuu päätettyjen tavoitteiden ja kriteerien ohjaamana. Jotta palveluverkkotyö etenisi jouhevasti, on palveluverkkotyön laadinta vaiheistettu kahteen osaan. Ensin laaditaan vaihtoehtotarkastelujen kautta esitys kunnallisen lukion järjestämisestä, mistä valtuuston on tarkoitus päättää elokuussa. Päätös sisältyy Nurmijärven palveluverkkosuunnitelmaan, josta valtuuston on tarkoitus päättää muilta osin lokakuussa. Pääset vaikuttamaan molempiin osioihin uusien Me tehdään Nurmijärvi -tilaisuuksien ja -kyselyjen kautta. Tarkemmista aikatauluista tiedotamme lisää myöhemmin keväällä. Lisää tietoa Osallistu palveluverkkotyöhön -sivulla.

Keusoten palveluverkkohanke

Nurmijärven kunnan palveluverkkotyö ei sisällä sosiaali- ja terveyspalveluita, sillä kyseiset palvelut kunnassa järjestää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote).

Keusote on käynnistänyt oman palveluverkkohankkeen, jonka vaiheita voi seurata Keusoten verkkosivuilla (avautuu uuteen välilehteen).

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?