Teemasivut

Palveluverkko

Nurmijärven kunta teettää palveluverkkoselvityksen syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Näin palveluverkkoselvitys etenee kohti päätöksentekoa:

Palveluverkkokysely kuntalaisille:

Nurmijärven kunta teetti kyselyn palveluverkkoon liittyen. Kysely sulkeutui 15.11.2019. Kyselyssä kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä siitä, missä kunnan palvelut tulisi toteuttaa tulevaisuudessa.

Tiedotteet ja videotallenteet:

21.10.2019 Nurmijärven kunnan palveluverkkoselvityksen yleisötilaisuus

FCG:n esittämät palveluverkkovaihtoehdot

Nurmijärven kunta tilasi Finnish Consulting Groupilta (FCG) palveluverkkoselvityksen. Työ sisältää kolme erilaista vaihtoehtoa Nurmijärven palveluverkoksi. FCG:n palveluverkkoselvitys ja sen sisältämät vaihtoehdot tarjoavat tietoa kunnan rakennuskannasta ja tulevaisuuden väestönkehityksestä päätöksenteon tueksi. Mikä olisi mielestäsi paras vaihtoehto Nurmijärvelle? Voit vastata palveluverkkokyselyyn tästä linkistä. Kyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään valmistelussa ja päätöksenteossa. Palveluverkosta päättää kunnanvaltuusto.

Vaihtoehto I

Palveluverkkoselvityksen vaihtoehdossa I palveluverkkoon tehtävät muutokset noudattavat valtuuston vuonna 2018 hyväksymää vuosien 2019-2023 investointiohjelmaa ja korjausvelkalaskentaan perustuvia toimenpiteitä sekä kunnassa esiin nousseisiin sisäilmaongelmaisiin kiinteistöihin kohdistuvia toimenpiteitä. Palveluverkkoon ei tehdä investointiohjelman ulkopuolisia muutoksia.

Päiväkodit

Koulut

Lukio

Vaihtoehto II

Palveluverkkoselvityksen vaihtoehdossa II palveluverkkoon tehtävät muutokset noudattavat 23.10.2019 kunnanhallituksen tekemää talousarvioesitystä ja korjausvelkalaskentaan perustuvia toimenpiteitä. Esitys huomioi sisäilmaongelmaiset kiinteistöt.

Päiväkodit

Koulut

Lukio

Vaihtoehto III

Palveluverkkoselvityksen vaihtoehdossa III palveluverkkoon tehtävät muutokset noudattavat 23.10.2019 kunnanhallituksen tekemää talousarvioesitystä ja korjausvelkalaskentaan perustuvia toimenpiteitä. Esitys huomioi sisäilmaongelmaiset kiinteistöt. Palveluverkkoa sopeutetaan muuttuviin palvelutarpeisiin.

Päiväkodit

Koulut

Lukio

Eri vaihtoehtojen vaikutus toimintamenoihin ja investointeihin 2019-2030:

Palveluverkkotyöhön liittyvät ladattavat tiedostot:

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?