Teemasivut

Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Verkkotapahtuma

Tiistaina 6.10.2020 pidettiin vuorovaikutuksellinen Me tehdään Nurmijärvi Live -verkkotapahtuma. Infotilaisuudessa kerrottiin palveluverkkosuunnitelmaluonnoksesta ja siitä, kuinka suunnitelma etenee kohti päätöksentekoa. Lähetys oli katsottavissa suorana lähetyksenä ja myöhemmin tallenteena.

Palveluverkkotyö

Nurmijärven kunnassa on käynnissä palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Työ aloitettiin jo vuonna 2019, ja palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus laatia ja viedä päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Kunnanvaltuusto päätti työn etenemisestä 29.1.2020.

Alla esitetty aikajana kuvaa palveluverkkosuunnitelman vaiheiden etenemistä kevään ja syksyn 2020 aikana. Aikataulun voit katsoa myös aikataulusivulta:

""

Osallistuminen palveluverkkotyöhön

Kevään 2020 aikana kuntalaiset osallistuivat aktiivisesti palveluverkkotyöhön Me tehdään Nurmijärvi -osallisuustyön avulla. Osallisuustyön ja kunnan palveluverkon nykytilan analyysin pohjalta valtuusto päätti kokouksessaan 25.3.2020 Nurmijärven palveluverkon suunnittelun tavoitteet ja kriteerit. Lisätietoja palveluverkon tavoitteista ja kriteereistä löydät palveluverkon tavoitteet ja kriteerit osiosta.

Kevään 2020 aikana palveluverkkosuunnitelman laadinta jatkui päätettyjen tavoitteiden ja kriteerien ohjaamana. Alkuperäisen aikataulun mukaan kunnanvaltuuston oli tarkoitus päättää palveluverkosta kahdessa osassa: elokuussa kunnallisesta lukiosta ja lokakuussa koko palveluverkosta. Työn aikana ilmeni kuitenkin voimakas tarve selvittää kustannustehokkaampia vaihtoehtoja hankesuunnitelmissa esitettyjen lukiovaihtoehtojen tilalle ja palveluverkosta päättäminen siirtyi lokakuulle. Kunnan lautakunnat käsittelivät palveluverkkosuunnitelmaluonnoksia 30.9. ja toivoivat käyttöönsä muun muassa kuntalaiskyselyn tulokset (kysely sulkeutui 7.10. Tulosten yhteenveto löytyy täältä) ja tarkempia tietoja ennakkovaikutusten arvioinnista ennen lausuntojen antamista. Asianmukaisen valmistelun vuoksi palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2020.

Syksyllä 2020 on palveluverkkoratkaisujen aika. Pääset osallistumaan Me tehdään Nurmijärvi –palveluverkkotyöhön syys-lokakuun aikana osallistumalla kuntalaiskyselyyn ja infotilaisuuteen. Tarkemmat aikataulut löytyvät Osallistu palveluverkkotyöhön -sivulla.

Keusoten palveluverkkohanke

Nurmijärven kunnan palveluverkkotyö ei sisällä sosiaali- ja terveyspalveluita, sillä kyseiset palvelut kunnassa järjestää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote).

Keusote on käynnistänyt oman palveluverkkohankkeen, jonka vaiheita voi seurata Keusoten verkkosivuilla (avautuu uuteen välilehteen).