Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Osallistu palveluverkkotyöhön

Palveluverkkotyö on tältä osaa päättynyt. Valtuusto päätti vuosien 2020-2040 palveluverkkosuunnitelmasta kokouksessaan 27.1. Voit tutustua hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan tästä ja alueittaisiin suunnitelmataulukoihin tästä. Kiitämme kaikkia aktiivisesta osallistumisesta!

Entä mitä tapahtuu palveluverkkopäätösten jälkeen? Lue täältä, miten palveluverkkosuunnitelma etenee koulujen ja päiväkotien osalta.

Tavoitteenamme on, että Nurmijärven tulevaisuus kehittyy kuntalaisten haluamaan suuntaan. Nurmijärvi tehdään yhdessä. Tästä syystä on tärkeää, että mahdollisimman moni nurmijärveläisistä saa äänensä kuuluviin palveluverkkotyön yhteydessä. Tiedotamme tällä sivulla niistä keinoista, joilla voit osallistua palveluverkkotyöhön, mm. työpajoista ja kuntalaiskyselyistä ja julkaisemme niiden tuloksia.

Me tehdään Nurmijärvi -tapahtumat 2020

Me tehdään Nurmijärvi -osallisuustyön avulla kuntalaiset pääsevät ottamaan kantaa ja antamaan näkemyksensä siihen, millainen heidän toiveensa tulevaisuuden Nurmijärvestä on. Palveluverkkotyössä tärkeää on vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen.

Nurmijärvi tehdään yhdessä!

""

Menneet tapahtumat

Me tehdään Nurmijärvi -kuntalaiskysely 29.9.-7.10.

Nurmijärven kunnan palveluverkkotyö lähestyy maalia. Kuntalaiset ja henkilöstö pääsivät kertomaan ajatuksensa palveluverkkosuunnitelmasta verkkokyselyn muodossa 29.9.-7.10. Tulosten yhteenveto toimii palveluverkkoesityksen viimeistelyn tukena. Kyselyn tulosten yhteenveto löytyy täältä

Me tehdään Nurmijärvi -kuntalaisinfo ti 6.10. klo 18-20

Kunta järjesti vuorovaikutuksellisen Me tehdään Nurmijärvi Live -verkkotapahtuman ti 6.10. klo 18-20. Verkossa järjestetyssä infotilaisuudessa kerrottiin palveluverkkosuunnitelmasta ja siitä, kuinka suunnitelma etenee päätöksentekoon joulukuun 2020 aikana. Lähetyksen tallenne on katsottavissa kunnan kotisivuilla osoitteessa nurmijarvi.fi/palveluverkko.

24.6.-26.7. Me tehdään Nurmijärvi -kuntalaiskysely

Me tehdään Nurmijärvi – kuntalaiskysely lukioratkaisusta ja Rajamäen koulukampuksen hankesuunnitelmista 24.6.- 26.7.

Kyselyn tulokset voit ladata alta (tiedosto ei ole saavutettava) tai katsoa yhteenvedon tuloksista tältä sivulta.

17.6. Me tehdään Nurmijärvi -kuntalaisinfo

Me tehdään Nurmijärvi – live (kuntalaisinfo) lukioratkaisusta ja Rajamäen koulukampuksen hankesuunnitelmista järjestetään 17.6. klo 17:00-18:30.

Me tehdään Nurmijärvi -kyselyt

Kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisen ratkaisuista ja Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmista kuultiin perusopetuksen oppilaiden (5-9lk), lukioiden opiskelijoiden sekä koulujen henkilöstön (ja muun sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilöstön) näkemyksiä verkkokyselyn muodossa. Näin ratkaisuja eniten koskettavien ryhmien näkemykset saadaan lautakuntien lukioratkaisulausuntojen pohjaksi. Oppilaille, opiskelijoille sekä sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilöstölle suunnattu verkkokysely oli avoinna 22.-29.5.2020. Huolimatta viimeisen kouluviikon kiireestä, kyselyihin vastasi 631 oppilasta/opiskelijaa ja 81 henkilöstön edustajaa. Oppilaiden ja opiskelijoiden sekä henkilökunnan ajatukset toimivat lautakuntien tukena lausunnonantovaiheessa (kunnallisen lukion järjestäminen ja Rajamäen koulukampuksen hankesuunnitelmat) sekä Nurmijärven koko palveluverkkosuunnitelman laadinnassa. Voit ladata kyselyjen tulosten yhteenvedon alta (tiedosto ei ole saavutettava):

Me tehdään Nurmijärvi -kommentit

Oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi kunnallisen lukiokoulutuksen ratkaisuista sekä Rajamäen koulukampuksen hankesuunnitelmista kuultiin kommentteja myös Nurmijärven nuorisovaltuustolta. Myös nuorisovaltuuston kommentit ovat lukioratkaisun, Rajamäen koulukampuksen hankkeiden sekä koko palveluverkkosuunnitelman laadinnan pohjalla. Voit ladata nuorisovaltuuston kommentit alta (tiedosto ei ole saavutettava):

Me tehdään Nurmijärvi -lausunnot

Kesäkuun aikana Nurmijärven vaikuttamistoimielimet (nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja kyläasiain neuvottelukunta) antavat lausuntonsa kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisestä sekä Rajamäen koulukampuksen hankesuunnitelmista. Lausunnot lisätään palveluverkkotyön teemasivulle.

Me tehdään Nurmijärvi -työpajat

Helmikuussa 2020 järjestettiin kolme työpajaa kuntalaisille. Työpajoissa osallistujat pääsivät ideoimaan ja keskustelemaan yhdessä, millaisia asioita heidän mielestään kunnan palveluverkossa pitäisi ottaa huomioon varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden näkökulmasta.

  • Työpaja eteläisellä alueella Klaukkalassa 6.2.2020. Työpajan tulokset voit ladata alta.
  • Työpaja keskisellä alueella Kirkonkylällä 12.2.2020. Työpajan tulokset voit ladata alta.
  • Työpaja pohjoisella alueella Rajamäellä 13.2.2020. Työpajan tulokset voit ladata alta.

Me tehdään Nurmijärvi -kuntalaiskysely

Mitkä palvelut on tarpeen järjestää lähipalveluina ja mitkä keskitetysti? Miten ja missä varhaiskasvatus ja koulutus tulevaisuudessa järjestetään ja millaisia vapaa-aikapalveluja kunnan tulisi tarjota? 

Näitä asioita käsiteltiin asukastyöpajoissa ja samoihin kysymyksiin sai vastata kyselyssä. Kysely oli avoinna 3.-16.2.2020. Kyselyn tulokset voit ladata alta.

Me tehdään Nurmijärvi -arviointikysely

Kyselyssä oli tilaisuus kertoa näkemys siitä, miten priorisoida monet varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan palveluverkkoon kohdistuvat kehittämistarpeet. Arviointikyselyssä asetetaan tarkoituksellisesti vastakkain asioita, joiden välillä on vaikea valita. Kyselyllä kartoitetaan kuntalaisten arvostuksia palveluverkon kehittämisessä ja se on luonteeltaan neuvoa-antava. Kysely oli avoinna 17.-23.2.2020. Kyselyn tulokset voit ladata alta.