Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Osallistu palveluverkkotyöhön

Tavoitteenamme on, että Nurmijärven tulevaisuus kehittyy kuntalaisten haluamaan suuntaan. Nurmijärvi tehdään yhdessä. Tästä syystä on tärkeää, että mahdollisimman moni nurmijärveläisistä saa äänensä kuuluviin palveluverkkotyön yhteydessä. Tiedotamme tällä sivulla niistä keinoista, joilla voit osallistua palveluverkkotyöhön, mm. työpajoista ja kuntalaiskyselyistä ja julkaisemme niiden tuloksia.

Me tehdään Nurmijärvi -tapahtumat 2020

Järjestämme vuoden 2020 aikana Me tehdään Nurmijärvi -työpajoja, joissa kuntalaiset pääsevät ottamaan kantaa ja osallistumaan siihen, millainen heidän toiveensa tulevaisuuden Nurmijärvestä on.

Me tehdään Nurmijärvi -tapahtumissa tärkeää on vuoropuhelu, yhdessä tekeminen. Tapahtumissa kerätään tietoa ja ajatuksia, joiden pohjalta päästään valmistelemaan kriteerit palveluverkkotyön suunnittelua varten.

Me tehdään Nurmijärvi- työpajat

Helmikuussa 2020 järjestettiin kolme työpajaa kuntalaisille:

  • Eteläisellä alueella Klaukkalassa 6.2.2020
  • Keskisellä alueella Kirkonkylällä 12.2.2020
  • Pohjoisella alueella Rajamäellä 13.2.2020

Työpajoissa osallistujat pääsivät ideoimaan ja keskustelemaan yhdessä, millaisia asioita heidän mielestään kunnan palveluverkossa pitäisi ottaa huomioon aiheista varhaiskasvatus, koulutus ja vapaa-aika.

Me tehdään Nurmijärvi -kuntalaiskysely

Mitkä palvelut on tarpeen järjestää lähipalveluina ja mitkä keskitetysti? Miten ja missä varhaiskasvatus ja koulutus tulevaisuudessa järjestetään ja millaisia vapaa-aikapalveluja kunnan tulisi tarjota? 

Näitä asioita käsiteltiin asukastyöpajoissa ja samoihin kysymyksiin sai vastata kyselyssä. Kysely oli avoinna 3.-16.2.2020. 

Me tehdään Nurmijärvi -arviointikysely

Kyselyssä on tilaisuus kertoa näkemys siitä, miten priorisoida monet varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan palveluverkkoon kohdistuvat kehittämistarpeet. Arviointikyselyssä asetetaan tarkoituksellisesti vastakkain asioita, joiden välillä on vaikea valita. Kyselyllä kartoitetaan kuntalaisten arvostuksia palveluverkon kehittämisessä ja se on luonteeltaan neuvoa-antava. Kysely on avoinna 17.-23.2.2020.

Painike, joka johtaa palveluverkko-kyselyyn.

Nurmijärvi tehdään yhdessä!

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?