Ajankohtaista

Lukio, Opetus ja koulutus, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Tilakeskus, Varhaiskasvatus

Näin palveluverkkosuunnitelma etenee koulujen ja päiväkotien osalta

21.4.2021

Valtuusto on hyväksynyt palveluverkkosuunnitelman kokouksessaan tammikuussa 2021. Tähän tiedotteeseen on koottu palveluverkkosuunnitelman esityksistä, joilla on vaikutuksia Nurmijärven koulujen ja päiväkotien toimintaan.

ETELÄINEN ALUE (KLAUKKALA):

Koulujen hallinnolliset yhdistämiset

Palveluverkkosuunnitelmassa on Klaukkalan osalta koulujen hallinnollisia yhdistämisiä:

  • Harjulan ja Syrjälän koulujen hallinnollinen yhdistäminen
  • Mäntysalon ja Metsäkylän hallinnollinen yhdistäminen
  • Valkjärven ja Lepsämän hallinnollinen yhdistäminen

Hallinnollisia yhdistämisiä lähdetään valmistelemaan syksyllä 2021. Aikaisintaan yhdistämiset voidaan toteuttaa lukuvuoden 2022–2023 alussa syksyllä 2022. Valmisteluun liittyy henkilökunnan, lasten ja kuntalaisten kuuleminen.

Tämän lisäksi selvitetään Uotilan koulun yhdistämistä johonkin toiseen kouluun. Tämän selvityksen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Ruotsinkieliset palvelut keskitetään Syrjälän päiväkodin tiloihin

Ruotsinkieliset palvelut keskitetään Syrjälän päiväkodin tiloihin. Tällä hetkellä ruotsinkielinen varhaiskasvatus toteutetaan Äppelgårdenin päiväkodissa ja ruotsinkielinen perusopetus alakoulun osalta Vendlaskolanissa. Muutoksen aikatauluun vaikuttaa nykyisen Syrjälän päiväkodin peruskorjauksen aikataulu. Aikataulu tarkentuu hyväksyttäessä vuoden 2022–2024 investointiohjelmaa. Muutoksen valmistelussa kuullaan henkilöstöä ja huoltajia sekä lapsia.

Vendlaskolanin nykyiset tilat siirtyisivät Syrjälän koulun tiloiksi.

Alkuluokkatoiminnan mahdollinen aloittaminen Mäntysalo-Haikalassa

Mäntysalo-Haikala-alueella tilojen muutosten aikatauluun vaikuttaa alkuluokkatoiminnan mahdollinen aloittaminen. Palveluverkkosuunnitelmassa esitetään, että Havumäen päiväkodin tila muutetaan koulun tilaksi. Alkuluokkatoiminta keskitettäisiin Haikalan koulun tiloihin.

Varhaiskasvatuksen hallinnolliset yhdistämiset

Varhaiskasvatuksen osalta esitetään palveluverkkosuunnitelmassa seuraavat hallinnolliset yhdistämiset:

  • Isosuon ja Suopolun päiväkodit
  • Haikalan, Professorintien ja Mäntysälön päiväkodit
  • Riihipuiston ja Tähkärinteen päiväkodit

Hallinnollisten yhdistämisten aikataulu tarkentuu myöhemmin.

KESKINEN ALUE (KIRKONKYLÄ):

Keskisen alueen osalta palveluverkkosuunnitelmaan sisältyy seuraavat hallinnolliset yhdistämiset:

  • Palojoen koulun hallinnollinen yhdistäminen Maaniitun kouluun
  • Karhunkorven ja Nukarin koulujen hallinnollinen yhdistäminen

Hallinnollisia yhdistämiä valmistellaan syksyllä 2021. Valmistelun yhteydessä kuullaan henkilöstöä, lapsia ja kuntalaisia. Aikaisintaan yhdistämiset voidaan toteuttaa lukuvuoden 2022–2023 alussa.

POHJOINEN ALUE (RAJAMÄKI):

Koulujen hallinnolliset yhdistämiset

Koulujen osalta selvitetään Länsikaaren koulun hallinnollista yhdistämistä Rajamäen kouluun. Selvityksen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Varhaiskasvatukset hallinnolliset yhdistämiset

Varhaiskasvatuksessa on esitetty Mutkapolun ja Tornitien päiväkotien hallinnollista yhdistämistä. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

HANKESUUNNITELMAT

Rajamäen kampus

Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmat, joihin sisältyy Seitsemän veljeksen koulu ja Rajakaari (tilat kirjastolle, nuorisotila sekä liikuntasali), tulevat kunnanhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2021. Seitsemän veljeksen koulun hankesuunnitelmaan sisältyy tilat kuudesluokkalaisille.

Urheilupuiston koulu

Valtuusto hyväksyi Urheilupuiston koulun hankesuunnitelman 24.3.2021. Valtuusto päätti, että nykyistä vuonna 1980 rakennettua Urheilupuiston koulua ei korjata, vaan koulu rakennetaan uudishankkeena Lepsämäntien varteen Arkadian yhteislyseon länsipuolelle. Urheilupuiston koulun hankesuunnitelmaan sisältyy tilat kuudesluokkalaisille.

Lepsämän koulu

Lepsämän koulun hankesuunnitelman hyväksyi tekninen lautakunta 4.3.2021. Hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta jatketaan Lepsämän palaneen koulun tilalle rakennettavan suunnittelua.

Nurmijärven lukio ja NYK:n hankesuunnitelma 

Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2020 lukiokoulutuksen keskittämisen yhteen toimipisteeseen Kirkonkylään. Uuden lukiorakennuksen hankesuunnitelma tehtiin kahden eri vaihtoehtoisen sijoituksen pohjalta. Tämän lisäksi  tällä hetkellä valmistellaan Nurmijärven yhteiskoulun hankesuunnitelmaa, jonka yhteydessä tutkitaan keskitetyn lukion sijoittaminen NYK:n yhteyteen.

Takaisin listaukseen