Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Kuntalaiskysely lukioratkaisusta ja Rajamäen kampuksesta

KYSELY ON PÄÄTTYNYT. KIITOS VASTAUKSISTA!
Kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisen ratkaisuista ja Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmista kuultiin kuntalaisten näkemyksiä verkkokyselyn muodossa. Kysely oli avoinna 24.6.-26.7. ja vastauksia saatiin 308 kappaletta. Kyselyn yhteenvedon voit lukea tältä sivulta. Kyselyn tulosten tarkempi yhteenveto löytyy alla olevasta tiedostosta (tiedosto ei ole saavutettava):

Hyvä nurmijärveläinen,

Nurmijärvellä on käynnissä suunnittelutyö Seitsemän veljeksen koulun ja kunnallisen lukiokoulutuksen uudistamiseksi. Seitsemän veljeksen koulun vanha osa sekä viereinen Rajakaari, jossa Rajamäen lukio on toiminut, ovat siinä kunnossa, ettei niitä voida enää opetuskäytössä käyttää. Kummankin koulun osalta opetus jatkuu syksyllä 2020 väistötiloissa. Tämän suunnittelutyön yhteydessä on tarkoitus ratkaista kunnallisen lukiokoulutuksen järjestäminen tulevaisuudessa.

Seitsemän veljeksen koulun, Rajakaaren ja lukioratkaisun hankesuunnitelmat ovat valmistuneet toukokuussa. Ne on julkaistu kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla. Kunnanvaltuuston on tarkoitus tehdä päätöksiä lukioratkaisusta sekä Rajamäen kampuksesta elokuussa. Tämä on osa palveluverkon kehittämisen kokonaisuutta ja työ jatkuu syksyllä 2020.

Kesälomien vuoksi lautakunnat, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat antaneet lausuntonsa hankesuunnitelmista jo kesäkuussa. Kunta on kuullut myös perusopetuksen vuosiluokkien 5–9 oppilaita, lukiolaisia sekä koulujen henkilöstöä lukioratkaisuun ja hankesuunnitelmiin liittyen. Kuntalaisille järjestettiin infotilaisuus hankesuunnitelmista ja palveluverkkotyön etenemisestä keskiviikkona 17.6. Se on edelleen katsottavissa kunnan kotisivuilla ja YouTube-kanavalla.

Hankesuunnitelmien toteutuksen vaatimat investoinnit ovat hyvin suuria. Koska kunnan taloustilanne on kevään poikkeustilan myötä entisestään kiristynyt, on mahdollista, että niiden toteuttamiseen sellaisenaan ei ole varaa. Tämän vuoksi toivomme myös kuntalailta ideoita siitä mistä hankkeissa olisi mahdollista karsia tai miten koulutuspalvelut voitaisiin järjestää tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti, mutta pienemmillä investoinneilla.

Alla olevasta linkistä pääset vastaamaan kuntalaisille suunnattuun kyselyyn lukioratkaisusta ja Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmista. Toivomme, että sinulla olisi kesän vieton ohessa aikaa osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Kysely koskettaa eniten Rajamäen ja Kirkonkylän alueen kehittämistä, mutta vastausmahdollisuus on toki kaikilla kuntalaisilla.

Vastaa kyselyyn >>

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 15-20 minuuttia. Vastaaminen on helpointa tietokoneella mutta se onnistuu myös mobiililaitteella. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastauksia tarkastellaan ainoastaan kokonaisuutena tai ryhmittäin vertailtuna. Kyselyn raportoinnin yhteydessä saatetaan käyttää suoria lainauksia avovastauksista, mutta mitään yksilöiviä tietoja ei esitetä.

Vastausaika päättyy sunnuntaina 26.7.2020 klo 24.00.

Kiitos jo ennalta kaikille vastaajille. Ja oikein mukavaa ja lämmintä kesää kaikille!