Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Lukion ja Rajamäen koulukampuksen hankesuunnitelmat 2020

Nurmijärven palveluverkkotyö on vaiheistettu kahteen osaan. Elokuussa 2020 valtuuston on tarkoitus päättää kunnallisen lukion järjestämisestä ja lokakuussa muilta osin kunnan palveluverkosta. Ensimmäiseen vaiheeseen liittyen toukokuussa 2020 valmistui kolme hankesuunnitelmaa, joissa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi.

Hankesuunnitelmissa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja järjestää kunnallinen lukiokoulutus, ja koska lukiouudistus on vahvasti sidoksissa Rajamäen koulukampukseen, samaan aikaan on laadittu myös Seitsemän veljeksen koulun ja Rajakaaren hankesuunnitelmat. Hankesuunnitelmissa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja, hankkeiden laajuutta, tarvittavia kaavamuutosratkaisuja, aikataulu ja kustannuksia.

Tutustu hankesuunnitelmiin

Osallistuminen ja kuuleminen

Kuntalaiset, lapset ja nuoret, kunnan päättäjät ja sidosryhmät sekä kunnan sivistystoimialan henkilökunta pääsevät osallistumaan touko-heinäkuussa 2020 lukioratkaisuun ja Rajamäen koulukampukseen osana Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyötä.

Kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisen ratkaisuista kuultiin perusopetuksen oppilaiden (5-9lk), lukioiden opiskelijoiden sekä koulujen henkilöstön (ja muun sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilöstön) näkemyksiä verkkokyselyn muodossa. Näin ratkaisuja eniten koskettavien ryhmien näkemykset saadaan lautakuntien lukioratkaisulausuntojen pohjaksi. Oppilaille, opiskelijoille sekä sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilöstölle suunnattu verkkokysely oli avoinna 22.-29.5.2020. Huolimatta viimeisen kouluviikon kiireestä, kyselyihin vastasi 631 oppilasta/opiskelijaa ja 81 henkilöstön edustajaa. Voit ladata kyselyjen tulosten yhteenvedon alta (tiedosto ei ole saavutettava):

Nurmijärven kunnan lautakunnat antavat asiasta lausuntonsa kesäkuussa. Kunnan vaikuttamistoimielimiä, nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa, vammaisneuvostoa ja kyläasiain neuvottelukuntaa, kuullaan niin ikään kesäkuussa. Kuntalaiset pääsevät kertomaan omat ajatuksensa lukioratkaisusta ja Rajamäen koulukampuksesta nettikyselyn muodossa 23.6.- 26.7. Ennen kyselyn aukeamista pidetään 17.6. klo 17-18:30 Me tehdään Nurmijärvi – live (kuntalaisinfo) lukioratkaisusta ja Rajamäen koulukampuksen hankesuunnitelmista.

Lue palveluverkkotyöhön osallistumisesta täältä.

Kunnanhallituksen ja valtuuston on tarkoitus päättää asiasta elokuussa. Lue tarkemmin palveluverkkotyön aikataulusta täältä.

Nurmijärven lukion hankesuunnitelma

 • Nykyiset lukiotoiminnot sijoittuvat kahteen eri toimipisteeseen:
 • Rajamäen toimipisteeseen
  • Kirkonkylän toimipisteeseen.
 • Rajamäen toimitilat Rajakaaren osalta ovat siirtymässä väistötiloihin jo syksyllä 2020, joten muutokset ovat välttämättömiä.
 • Hankesuunnitelmassa on tutkittu kolmea eri sijoitusvaihtoehtoa:
  • 1) lukion sijoitus Kirkonkylään
  • 2) lukion sijoitus Rajamäelle
  • 3) lukion jaettu sijoitus Kirkonkylän ja Rajamäen kesken
 • Hankkeen suunnittelu ajoittuu 2023. Rakentaminen ajoittuisi vuosille 2024-2025.

Seitsemän veljeksen koulun hankesuunnitelma

 • Hankesuunnitelmassa on tutkittu neljää eri vaihtoehtoa Seitsemän veljeksen kouluun liittyvistä toiminnoista.
 • Hankesuunnitelmassa suositellaan hankkeen toteuttamista vaihtoehdon B pohjalta eli:
  • peruskorjattava Kuntola ja uudisrakennusosa muodostavat Seitsemän veljeksen koulun
  • siihen voi sijoittua perusopetuksen lisäksi Nurmijärven lukion Rajamäen toimipiste tai Nurmijärven lukio
  • liikuntatilat, kirjasto ja nuorisotila sijoitetaan Rajakaaren uudisrakennukseen
 • Hankkeen toteutussuunnittelu ajoittuu vuoteen 2021. Rakentaminen ajoittuisi vuoteen 2022 ja hankkeen valmistuminen vuoteen 2023.

Rajakaaren hankesuunnitelma

 • Laaditun hankesuunnitelman tavoitteena on ratkaista historiallisen Rajakaaren purkamis-/peruskorjaamiskysymys.
 • Rajakaaren hankesuunnitelma on osa Seitsemän veljeksen koulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmia.
 • Hankesuunnitelmassa on tutkittu kolme eri vaihtoehtoa:
  • 1) Rajakaaren peruskorjaaminen vähäisin muutoksin,
  • 2) Rajakaaren purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella
  • 3) Rajakaaren peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos.
 • Hankesuunnitelmassa suositellaan hankkeen toteuttamista vaihtoehdon B pohjalta eli vanha Rajakaari korvataan uudisrakennuksella.