Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Kunnallisen lukiokoulutuksen järjestäminen - ratkaisuvaihtoehtojen ennakkoarviointi

Osana palveluverkkoratkaisua on toteutettu lukiovaihtoehtojen vaikutusten ennakkoarviointi (EVA). kesäkuun 2020 lausuntovaiheessa EVA on toteutettu tiivistämällä palveluverkkoprosessissa ja hankesuunnitelmassa tuotettua tietoa tukemaan päätöksentekoa vaikutusten arvioinnin näkökulmasta. Vaikuttavuusnäkökulmat on valittu Kuntaliiton suosittelemia näkökulmia (talousvaikutukset, asiakasvaikutukset sekä organisaatio- ja henkilöstövaikutukset). Tämän lisäksi on tarkasteltu vaikutuksia lukiokoulutuksen järjestämiseen sekä elinvoimavaikutuksia.

Vaikutuksia tarkasteltiin kaksiportaisen päätöksenteon näkökulmasta. Ensiksi arvioidaan vaikutukset sille, mitä seuraa lukio koulutuksen keskittämisestä yhteen toimipisteeseen tai jatkamisesta kahdessa toimipisteessä. Tämän jälkeen vertaillaan mahdollisesti keskitetyn lukion sijaintivaihtoehtoja Nurmijärven Kirkonkylällä ja Rajamäessä.

Keskitetyn sijainnin vahvuutena on lukiokoulutuksen käyttökustannusten laskeminen sekä lukion isomman koon mahdollistama laajempi kurssitarjonta sekä opettajien ammatilliset tiimit.

Kurssitarjonnan merkitys korostuu, kun korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa painotetaan yhä enemmän ylioppilaskirjoitusten tuloksia. Tämä toteutuu parhaiten nykyresursseilla keskitetyssä lukioratkaisussa. Hajautetun mallin etuna on se, että se tukee paremmin eri taajamien vetovoimaa sekä mahdollistaa lyhyen koulumatkan lukiolaisille. Hajautettu malli palvelisi myös ilta- ja viikonloppukäyttäjiä monipuolisemmin. Yhden toimipisteen mallissa Kirkonkylän vahvuutena nähdään parempi saavutettavuus sekä opiskelijoille että henkilöstölle ja houkuttelevampi sijainti niin kunnan sisällä kuin ulkopaikkauntalaisille. Rajamäen vahvuutena on alemmat käyttökustannukset sekä Rajamäen kampuksen monipuolinen toimintaympäristö.

Toukokuussa 2020 oppilaille, opiskelijoille sekä henkilökunnalle suunnatun kyselyn perusteella tärkeintä on se, että lukion kurssivalikoima on monipuolinen ja opintojen suorittamisessa on joustavuutta. Myös sujuvat joukkoliikenneyhteydet nähtiin lyhyttä kävelymatkaa tärkeämpänä.

Voit ladata ratkaisuvaihtoehtojen ennakkoarviointidokumentin alta (tiedosto ei ole saavutettava):