Kuntalaiskysely lukioratkaisusta ja Rajamäen kampuksesta

Tulokset kuntalaiskyselyyn lukion ja Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmista

Kuntalaiskyselyn tulokset lukion ja Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmista on julkaistu

Asuinpaikasta huolimatta nurmijärveläiset näkevät kunnallisen lukiokoulutuksen investoinnit tärkeinä ja perusteltuina. Tämä käy ilmi kesän 2020 aikana avoinna olleesta Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkokyselystä. Kunnalliselle lukiolle nähdään olevaan kysyntää myös tulevaisuudessa. Kunnallisen lukiokoulutuksen lakkauttamiselle saatiinkin vain muutama hajaääni ympäri kuntaa.

Kunnan oma lukio nähdään elinvoimaa ja houkuttelevuutta lisäävänä. Koronakevään aikana entisestään tiukentunut taloustilanne saa kuitenkin kuntalaisilta ymmärrystä. Lukiokoulutuksen investointeja ei kuntalaisten mukaan tule hoitaa hinnalla millä hyvänsä, vaan nuukemmallakin budjetilla pärjättäisiin. Kuntalaiset eivät toivo suureellisia monumentteja vaan peräänkuuluttavat asianmukaisia tiloja laadukkaalle opetukselle.

Kahden toimipisteen mallin sekä keskitetyn lukion edut

Kahden toimipisteen nykymallin jatkaminen näyttäytyi kuntalaisille kaikkia taajamia tasapuolisesti kehittävänä. Lisäksi lukio nähtiin lähipalveluna sekä nykyinen kahden toimipisteen malli ihmisen kokoisena ja välittömämpänä kuin suurten oppilasmäärien keskitetty lukio.

Lukiokoulutuksen keskittämisen edut löytyivät kuntalaisten mielestä taloudesta, opetuksen laadusta sekä opetustarjonnan monipuolisuudesta. Lisäksi lukiokoulutuksen keskittämisen nähtiin tasa-arvoa edistävänä ja lukion houkuttelevuutta lisäävänä. Kirkonkylään keskittämisessä valtteina olisivat sijainti ja saavutettavuus, kun taas Rajamäelle keskittämisessä nähtiin uuden modernin kampuksen edut. Lisäksi eteläiseltä alueelta saatiin muutama ääni lukion keskittämisestä Klaukkalaan.

Asuinpaikka määrittää näkemyksen

Näkemys kunnallisen lukiokoulutuksen ratkaisusta jakautuu kuitenkin vahvasti asuinalueen mukaan. Pohjoisen alueen asukkaat suosivat vahvasti kahden toimipisteen mallia, eikä lukiokoulutuksen keskittäminen esimerkiksi Rajamäelle saanut alueella merkittävää kannatusta. Sen sijaan eteläisen ja keskisen Nurmijärven asukkaat liputtavat kunnallisen lukion keskittämistä Kirkonkylään.

Pohjoisella alueella lukio nähdään ennen kaikkea lähipalveluna ja olosuhteet ja opetus tulee olla tasa-arvoiset kaikille Nurmijärven lukiolaisille. Keskisellä ja eteläisellä alueella korostuivat puolestaan opintojen suorittamisen joustavuus ja opintojen monipuolisuus sekä sujuvat joukkoliikenneyhteydet. Kunnan talouden kestävyys oli tärkeää asuinpaikasta riippumatta, mutta huoli kunnan talouden tilasta korostui erityisesti eteläisen alueen vastauksissa.

Ketkä kyselyyn vastasivat ja miten tuloksia hyödynnetää?

Kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisen ratkaisuista ja Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmista kuultiin kuntalaisten näkemyksiä verkkokyselyn muodossa. Kysely oli avoinna 24.6.-26.7. ja vastauksia saatiin 308 kappaletta.

Kuntalaiskyselyyn aktiivisimpia vastaajia olivat neljä- ja viisikymppiset kuntalaiset, mutta kyselyn kautta saatiin ajatuksia kaikista ikäluokista. Vastaajia oli myös erilaisista kotitalouksista, mutta lapsiperheitä oli luonnollisesti eniten (yli puolet vastaajista). Alueellisesti tarkasteltuna kyselyn tuloksissa korostuu erityisesti pohjoisen Nurmijärven asukkaiden ajatukset. Kaikista kyselyyn vastanneista liki 60 % asuu pohjoisella alueella.  

Kuntalaisten ajatukset toimivat lautakuntien sekä vaikuttamistoimielinten lausuntojen tapaan valmistelun ja päätöksenteon tukena kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisestä päätettäessä lokakuussa. Lisäksi ajatukset ovat tärkeää tietoa Nurmijärven koko palveluverkkosuunnitelman laadinnassa. Koko kunnan palveluverkkosuunnitelmasta päätetään lukioratkaisun yhteydessä lokakuussa.

Kyselyn tulokset

Kyselyn tulosten tarkempi yhteenveto löytyy alla olevasta tiedostosta (tiedosto ei ole saavutettava):