Me tehdään Nurmijärvi - palveluverkkotyö 2020

Palveluverkon kehittämisen tavoitteet ja kriteerit

Kevään 2020 aikana kuntalaiset osallistuivat Me tehdään Nurmijärvi -työpajoissa ja -kyselyissä aktiivisesti palveluverkkotyöhön. Osallisuustyön ja kunnan palveluverkon nykytilan analyysin pohjalta valtuusto päätti kokouksessaan 25.3.2020 Nurmijärven palveluverkon suunnittelun tavoitteet ja kriteerit. Tavoitteet kattavat palveluverkon pitkänaikavälin suunnittelun ja kehittämisen muun muassa uudistuotannossa, korjausrakentamisessa ja toiminnan painopistealueissa. Kriteerien avulla puolestaan tunnistetaan palveluverkon kohteet, joita tulee kehittää tulevaisuudessa.

Palveluverkon kehittämisen tavoitteet

 • Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja mahdollisesti lukiopalvelut sekä kirjasto- ja vapaa-ajan palveluita ohjataan taajamissa kampuksille.
  • Kampus voi muodostua myös lähekkäin sijaitsevien palveluiden verkostosta
 • Uudisrakentamisessa sekä saneeraamisessa suositaan monikäyttöisyyttä sekä tilatehokkuuden nostoa
  • Uudiskohteen täytyy pitkällä aikavälillä olla vanhaa kohdetta taloudellisempi
  • Toimitilasuunnittelussa tulee huomioida monipuolinen käyttäjäkunta sekä tilojen rakenteellinen muuntojoustavuus
 • Kouluista ja päiväkodeista muodostetaan hallinnollisesti suurempia yksiköitä
  • Koulujen osalta tavoitteena on yhdistää tällä hetkellä luottamusrehtoreiden johtamat kouluyksiköt isompien kouluyksiköiden virkarehtoreiden johdettaviksi
  • Päiväkotien osalta yksiköt muodostetaan niin, että päiväkodin johtajalla on johdettavana useampi hallinnollinen yksikkö
 • Peruskorjattavien kiinteistöjen kohdalla arvioidaan toimipisteen tarvetta tulevaisuudessa ja verrataan peruskorjauksen kustannusta uuden rakentamiseen.
 • Luovutaan kiinteistöitä, jotka eivät palvele kunnan ydintoimintoja
 • Koulujen tavoitekoko alakoulujen osalta on 1 – 2 sarjainen koulu
  • Alakoulut pidetään lähipalveluina
  • Koulun minimikoko on 60 oppilasta
 • Päiväkotien koko on 3 – 5 -ryhmäinen. Tavoitteena pidemmällä aikavälillä 10-ryhmäiset päiväkodit.
  • Isot päiväkodit sijoitetaan hyvien kulkureittien varrelle

Taloudellisuuden ja toiminnallisuuden arvioinnin kriteerit

Kriteerien merkitys

 • Kriteerien avulla tunnistetaan palveluverkon kohteet, joita tulee kehittää
 • Kohde otetaan tarkkailulistalle, jos kolme tason kaksi kriteeriä täyttyy tai yksi tason yksi kriteeri
 • Tason 3 kriteereijä käytetään lähinnä taustatietona. Näitä on mm. % osuus kokonaiskustannuksista sekä tilatehokkuus.

Tarkasteluprosessi

Analysoidaan kriteerit täyttänyt kohde:

 • Onko kriteerit laskettu oikein tai voidaanko joku poikkeustekijä selittää eron kriteereissä
 • Analysoidaan mahdollisuutta kehittää kohdetta
  • Voidaanko mm. Kohteen kustannustehokkuutta parantaa
  • Jos kohde vaatii perusparannuksen, käydään läpi tälle vaihtoehdot (mm. Mahdollisuus siirtää toiminnot pois kohteesta tai laajentaa kohteen käyttötarkoitusta)
 • Tarvittaessa tehdään vaihtoehtoislaskelmat siitä, miten kohteen palvelut voidaan tuottaa palveluverkon muissa toimipisteissä
  • Huomioidaan pitkän aikavälin tavoitteet
  • Tehdään vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) kohteen mahdollisen lopettamisen varalta
  • Tuodaan päätös toimipisteen jatkosta päätöksentekoon

Koulujen arviointikriteerit

Mitattava kriteeriMittariVertailuarvo (kunnan ka)Kriittisyysluokka
Osuus kokonaiskustannuksi sta % kouluverkon kokonaiskustannuksista 3
Kokonaiskustannus €/oppilas/ vuosi > 9665 € (8054 €) 2
Kiinteistökustannus / vuokra €/oppilas/vuosi > 1948 € (1623 €) 2
Toimintakulut €/oppilas/vuosi > 7120 € (5933 €) 2
Tilatehokkuus m2/oppilas > 14,9 m2 (12,4 m2) 3
Yksikön oppilasmäärä Oppilasmäärä < 60 1
Kuntoluokka Tekninen arvo/ jälleen hankinta-arvo < 60 % (69 %) 1
Palvelutarpeen muutos Oppilaskehitys alueelle viimeisen viiden vuoden aikana Viiden vuoden trendi laskeva –1 % (kunnan keskiarvo 0,0 %) 2
Muut käyttäjäryhmät Käyttäjien määrä kohteessa n/a 2
Tilojen saavutettavuus Kuljetuskustannukset €/oppilas/vuosi > 597 € (498 €) 2
Tilojen palvelevuus Numeerinen arviointi salkutuksessa < 2 2

Päiväkotien arviointikriteerit

Mitattava kriteeriMittariVertailuarvo (kunnan ka)Kriittisyysluokka
Osuus kokonaiskustannuksi sta % varhaiskasvatuksen kokonaiskustannuksista 3
Kokonaiskustannus €/lapsi/vuosi > 13 698 € (11 415 €) 2
Kiinteistökustannus / vuokra €/lapsi/vuosi > 1926 € (1605 €) 2
Toimintakustannukset€/lapsi/vuosi > 11 791 € (9826€) 2
Tilatehokkuus m2/lapsi > 13,1 m2 (10,9 m2) 3
Yksikön ryhmämäärä Ryhmämäärä < 3 1
Kuntoluokka Tekninen arvo/ käyttöarvo < 60 % (75 %) 1
Käyttöaste Käyttöaste < 85 % 2
TäyttöasteTäyttöaste < 100 % 2
Muut käyttäjäryhmät Käyttäjien määrä kohteessa n/a 2
Tilojen palvelevuus Numeerinen arviointi salkutuksessa < 2 2