Ajankohtaiset asemakaavat

4-049 Lopentien itäpuoli

Suunnittelualue sijaitsee Röykän taajamassa, Lopentien itäpuolella. Asemakaavamuutos koskee kortteleita 170 ja 171 sekä katu- ja puistoaluetta. Kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia toteutumattomien työpaikka-alueiden muuttamista asuin- ja liikekäyttöön. Suunnittelualue on kunnan omistuksessa.

  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 22.4.-6.5.2021.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 6.4.2021 § 27.