Opetus ja koulutus

Lukiokoulutus

Lukio on kurssimuotoinen yleissivistävä koulu, jossa ei ole vuosiluokkia. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää. Oppimäärä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä.

Lukio ei anna ammatillista pätevyyttä. Sen käyneet voivat hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin tai ammatilliseen koulutukseen. Ylioppilastutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelmien mukaiset tiedot ja taidot.

Lukiokoulutuksessa:

  • pääsyvaatimuksena on perusopetuksen oppimäärä
  • hakeminen sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta, ks. Opintopolku
  • lukiot valitsevat opiskelijansa aikaisemman opintomenestyksen perusteella (lukuaineiden keskiarvo)
  • lukio-opinnot tähtäävät ensisijaisesti jatko-opintoihin korkea-asteella
  • opinnoissa edetään yksilöllisesti
  • kurssimuotoinen kolmelle vuodelle suunniteltu oppimäärä on mahdollista suorittaa 2-4 vuodessa
  • opiskelijat ovat yleensä 16-19 -vuotiaita
  • lukio-opetusta on tarjolla myös mm. aikuislukioissa

Lisätietoa opiskelusta lukiossa löydät lukion opetussuunnitelmasta sekä kunnassa toimivien lukioiden kotisivuilta, ks. alla.

Nurmijärven kunnassa toimivat lukiot:

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?