Koulumatkat ja -kuljetus

Koulukuljetuksen periaatteet

Kunta järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai maksaa huoltajalle koulumatkakustannusten korvausta. Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista liikennettä käyttäen. Erikseen tilattavat kouluautot (koulutaksit) täydentävät julkista liikennettä.

Maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisen periaatteet ovat seuraavat:

  • Oppilas on 1.-3. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 3 km pitkä.
  • Oppilas on 4.-9. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 5 km pitkä.
  • Oppilas on esiopetuksessa ja hänen koulumatkansa on yli 3 km. Lisäksi ehtona maksuttomaan koulukuljetukseen on, että lapsi menee esiopetukseen suoraan kotoa aamulla ja/tai esiopetuksesta suoraan kotiin. Matkoista täydentävään varhaiskasvatukseen ja täydentävästä varhaiskasvatuksesta kotiin vastaa huoltaja.
  • Oppilaan koulumatka on arvioitu vaaralliseksi KOULULIITU –menetelmää apuna käyttäen tai muulla tavoin.
  • Oppilaan koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Tällöin kuljetus voidaan myöntää kuljetushakemukseen liitetyn terveydenhuollon tai oppilashuollon asiantuntijalausunnon perusteella.
  • Kunta järjestää myös uskonnonopetuksen, sekä vapaaehtoisen A2 -kielen edellyttämät kuljetukset. Näihin ei tarvitse erikseen hakea kuljetusta, eikä niistä tehdä kuljetuspäätöstä.

Maksuttoman kuljetuksen periaatteita sovelletaan myös seuraavissa tilanteissa:

  • Oppilas käy koulua toissijaisessa koulussa ja maksuttoman kuljetuksen ehdot täyttyvät sekä toissijaiseen kouluun että lähikouluun. Tällöin koulumatkakuluja korvataan huoltajalle saattamisavustuksena ja huoltaja vastaa kuljetusjärjestelyistä.
  • Oppilas asuu vuorotellen kahdessa eri osoitteessa Nurmijärven kunnan alueella asuvien huoltajien kanssa ja maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät lähikouluun toisen huoltajan osoitteesta (muusta kuin oppilaan virallisesta asuinpaikasta). Tällöin oppilaalle voidaan myöntää koulukuljetus vuoroviikoin (kokonaiset vuoroviikot ma-pe) toisen huoltajan osoitteesta. Lapsen siirtyminen toiseen osoitteeseen viikonlopun aikana tulee järjestää huoltajien toimesta.
  • Oppilaalle sattuneen tapaturman vuoksi kunta järjestää kuljetuksen lääkärintodistuksessa mainitulle ajanjaksolle. Ns. tapaturmakuljetusta varten huoltajan ei tarvitse täyttää koulukuljetushakemusta Wilmassa.
  • Kunta järjestää myös uskonnonopetuksen, sekä vapaaehtoisen A2 -kielen edellyttämät kuljetukset. Näihin huoltajan ei tarvitse täyttää koulukuljetushakemusta Wilmassa.

Nurmijärven kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetusopas
Koululiitu 2023 Nurmijärvi, koulumatkan turvallisuus