Koulumatkat ja -kuljetus

Koulukuljetuksen periaatteet

Kunta järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai maksaa koulumatkakustannusten korvausta seuraavissa tapauksissa:

  • Oppilas on 1.-3. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 3 km pitkä.
  • Oppilas on 4.-9. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 5 km pitkä.
  • Oppilas on esiopetuksessa ja hänen koulumatkansa on yli 3 km, eikä hän osallistu täydentävään varhaiskasvatukseen.
  • Oppilaan koulumatka on arvioitu vaaralliseksi KOULULIITU –menetelmää apuna käyttäen.
  • Oppilaan koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Tällöin kuljetus myönnetään asiantuntijalausunnon perusteella.
  • Oppilas käy koulua toissijaisessa koulussa ja oppilas saisi maksuttoman kuljetuksen omaan lähikouluunsa.
  • Oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa kunnan alueella eri osoitteissa kokonaiset vuoroviikot (ma-pe). Mikäli maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät osoitteesta, oppilaalle järjestetään koulukuljetus.
  • Kunta järjestää myös uskonnonopetuksen, sekä vapaaehtoisen A2 -kielen edellyttämät kuljetukset. Näihin ei tarvitse erikseen hakea kuljetusta, eikä niistä tehdä kuljetuspäätöstä.

Koulukuljetusasioissa sinua palvelee:

Ota ensisijaisesti yhteyttä oman koulusi kuljetusvastaavaan. Kuljetusvastaavien yhteystiedot löydät oheisen linkin kautta.

koulukuljetukset@nurmijarvi.fi