Tontit, kiinteistöt ja maanhankinta

Omakotitontit

Nurmijärven kunnan omaleimaiset kolme taajamaa: kaupunkimainen Klaukkala, kulttuuririkas Kirkonkylä ja luonnonläheinen Rajamäki mahdollistavat monipuolisen kasvuympäristön moneen makuun.

Omakotitonttien yleiset haku- ja luovutusperiaatteet 1.4.2021 alkaen
(Elinvoimalautakunta 9.2.2021 § 8)

Arvontamenettely

Uusien kiinteähintaisten, ensimmäistä kertaa haettavissa olevien omakotitonttien haku perustuu arvontamenettelyyn, jossa sähköinen järjestelmä arpoo kullekin hakijalle luovutettavan tontin. Hakijat asettavat hakemuksessaan tontit mieluisuusjärjestykseen, jonka järjestelmä huomioi suorittaessaan arvonnan.

Yleisesti hakuaika arvontamenettelyllä jaettaviin tontteihin kestää viikosta kahteen ja arvonta suoritetaan hakuajan päätyttyä.

Kunkin arvontaerän osalta annetan tarkemmat hakuun liittyvät ohjeet ennen hakuajan alkamista.

Klaukkalan Vanha-Klaukan syksyn 2022 tonttihaku on päättynyt.
Seuraava tonttierä alueelta hakuun syksyllä 2023. Seuraa kunnan kotisivuja.

Jatkuva haku

Mikäli arvontamenettelyn jälkeen uusia tontteja jää valitsematta, ne siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Jatkuvassa haussa käytettävä Tonttien hakupalvelu päivittyy aina maanantaisin klo 9.00, jolloin hakuun julkaistaan mm. mahdolliset peruutustontit jotka ovat jatkuvassa haussa.
Jatkuvan haun tontit luovutetaan hakujärjestyksessä.

Tarkempaa tietoa tonttien hakemisesta ja tontteihin liittyvää aineistoa löydät alla olevien laatikoiden kautta.Lisätietoja: