Rakentaminen ja luvat

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja se valvoo rakennustoimintaa kunnassa ja huolehtii osaltaan kaavoituksen toteutumisesta. Rakennusvalvonnan tavoitteena on viihtyisän ympäristökuvan luominen ohjaamalla ja neuvomalla rakentamista. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä. Rakentamista ja rakentamisen valvontaa säätelevät Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sekä useat säädökset ja määräykset.