Rakentaminen ja luvat

Maisematyöluvat, puunkaato

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten tulee hakea maisematyölupa.

Rakentamattoman tontin puunkaato kannattaa tehdä vasta sitten, kun rakennussuunnitelmat ovat olemassa, sillä rakennusluvan nojalla tehtävään puunkaatoon ei tarvita maisematyölupaa.

Vaaralliset puut saa kaataa ilman lupakäsittelyä, jos on välitön vaara että ne aiheuttavat vaurioita tai henkilövahinkoja. Kaadosta tulee ilmoittaa kunnalle pikimmiten (yhteystiedot alla). Maanomistajan tulee myös pystyä tarvittaessa esittämään todiste siitä, että kaadetut puut aiheuttivat välittömän vaaran.

Lisätietoja maisematyöluvista asemakaava-alueella antaa:

Lisätietoja maisematyöluvista haja-asutusalueella antaa: