Rivi- ja kerrostalotontit

Kunta luovuttaa ammattimaiseen asuntorakentamiseen suunnatut rakentamiskelpoiset kerros- ja rivitalotontit sekä yhtiömuotoiset pientalo- ja pienkerrostalotontit pääsääntöisesti hakumenettelyiden sekä hintakilpailujen kautta.

Tarjouskilpailu neljästä asuinkerros- ja rivitalotontista Klaukkalassa

Haku on päättynyt ja kaikki tontit ovat varattuja.

Kunta järjestää tarjouskilpailun Klaukkalassa sijaitsevista neljästä asuinkerros- ja rivitalojen korttelialueen 3694 tonteista 1, 2, 3 ja 4 (kaavamerkintä AKR). Kohteille voi rakentaa asuinkerrostaloja tai rivitaloja yhtiömuotoisena asumiskokonaisuutena.

Tonttien rakennusoikeudet määräytyvät tehokkuusluvun mukaan 0.35.

Tonttien pinta-alat:

543-3-694-1                                3 211 m2
543-3-694-2                                2 843 m2
543-3-694-3                                2 912 m2
543-3-694-4                                2 991 m2

Kilpailukohteet sijaitsevat Klaukkalassa Vanha-Klaukka asuinalueella noin 1,5 kilometrin päässä Klaukkalan keskustasta.

Tarjousten perusteella luovutettavat tontit myydään tai vuokrataan parhaan kokonaistarjouksen tehneelle. Kokonaistarjoukseen vaikuttavat tarjottu hinta (€/k-m2) ja kohteen rakentamisen laatu ja asuntojakauma/ huoneistojakauma. Tarjouksen tekijä voi valita luovutusmuodon. Vuokratonttien osalta vuosivuokra on 6 % tarjotusta kauppahinnasta.  

Tontteihin on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että kohteet jäävät perustettavan asunto-osakeyhtiön omistukseen/ hallintaan. Asuntoja saa myydä enintään yhden asunnon yhtä ostajaa kohden. Ostajan tulee olla luonnollinen henkilö. Voittajalla on kuitenkin oikeus markkinatilanteesta riippuen pitää omistuksessaan omissa nimissä muutamia asuntoja rakennuskohteestaan.

Kilpailuun voivat osallistua rakennusliikkeet, joilla on kunnan arvion mukaan riittävästi referenssejä aiemmista rakennuskohteista sekä riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan tonttikilpailun ohjelmaa, vaatimuksia ja velvoitteita.

Kartta-aineistoja ja muita paikkatietoja voi tarkastella Nurmijärven kunnan karttapalvelun kautta. Tontit löydät osoitteesta Vanha-Klaukantie 13. Nurmijärven karttapalvelu (nurmijarvi.fi)

Mikäli kilpailusta jää tontteja luovuttamatta, siirtyvät jäljelle jääneet tontit jatkuvaan hakuun. Tontteja voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella kunnan kotisivuilta ohjeiden mukaan. Jäljelle jääneet tontit näkyvät kunnan kotisivuilla kahden kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä.

Tarjouskilpailuaineisto

Kilpailuohjelma
Asemakaavakartta ja -määräykset
Rakentamistapaohje
Rakennettavuusselvitys
Rakennettavuus kartta
Pohjavesivaikutukset

Lisätietoja